Mag een VvE geld lenen voor onderhoud?

Ja, dankzij de Wet Verbetering VvE mag een VvE sinds 2018 geld lenen. Bijvoorbeeld wanneer onderhoud nodig is, maar er onvoldoende geld in het reservefonds is. Of wanneer u uw gebouw wilt verduurzamen. In de wet staat niet vastgelegd waarvoor de VvE geld mag lenen. Is in uw splitsingsakte het modelreglement van 2017 opgenomen? Dan…

Wat is een quorum?

Een quorum is het minimumaantal stemmen dat nodig is om een stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen. Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.

Wat is een reservefonds?

Elke VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Met dit fonds kunt u de kosten voor groot onderhoud betalen. Bijvoorbeeld het schilderwerk of het vervangen van het dak. Het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE. Sinds 1 januari 2018 geldt de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars.…

Wat moet ik als ik geen waterdruk heb?

Dat komt waarschijnlijk door een storing bij de hydrofoor. Bij een water- of stroomstoring kan de hydrofoor automatisch uitgeschakeld worden. Daardoor kunnen de hoogste verdiepingen in het gebouw een lage waterdruk of geen water hebben. Een storing of problemen met de hydrofoor kunt u melden via telefoonnummer 030 – 60 03 930, via uw VvE…

Wat valt er onder de ongevallenverzekering?

Met een ongevallenverzekering zorgt de VvE dat leden die zich vrijwillig inzetten voor de VvE verzekerd zijn tijdens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. De verzekering dekt alleen schade die leden oplopen tijdens werkzaamheden voor de VvE. Deze verzekering is niet verplicht. VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of…