Een quorum is het minimumaantal stemmen dat nodig is om een stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen. Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.