U moet voor de 1e van elke maand uw VvE-bijdragen betalen. Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u zien wat uw maandelijkse VvE-bijdrage is. U kunt daar ook alle openstaande bedragen en al uw betalingen bekijken.

Bent u te laat? Eerst sturen we een herinnering. Vergeet u dan alsnog te betalen? Dan krijgt u een aanmaning. U kunt dan nog contact opnemen met VvE Metea om een betalingsregeling af te spreken. Doet u dat niet en betaalt u ook niet? Dan schakelen we namens uw VvE een advocaat, incassobureau of deurwaarder in. U krijgt daarover een brief.

De advocaat, incassobureau of deurwaarder mag namens uw VvE-bestuur het openstaande bedrag alsnog innen. Daar komen dan nog wel incassokosten bij. U kunt ook met hen een betalingsafspraak maken. Blijft daarna alsnog de betaling uit? Dan kunt u een dagvaarding verwachten. Een rechter oordeelt dan dat u het openstaande bedrag moet betalen of dat uw VvE-bestuur hiervoor uw spullen of onroerend goed in beslag mag nemen of (laten) verkopen.