Een opstalverzekering is altijd verplicht. Bij sommige VvE’s is ook een WA-verzekering (ofwel aansprakelijkheidsverzekering) verplicht.

Een VvE kan verschillende soorten verzekeringen afsluiten:

  • Opstalverzekering (altijd verplicht) verzekert de gemeenschappelijke ruimten en delen van uw complex tegen schade door onder meer inbraak, brand, bliksem en storm. Deze verzekering wordt ook wel de gebouwenverzekering genoemd.
  • WA-verzekering (verplicht bij modelreglementen 2006 en 2017) is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze vergoedt letsel of schade aan mensen of spullen die wordt veroorzaakt door het handelen of nalaten van activiteiten in opdracht van de VvE.
  • Bestuursaansprakelijkheidsverzekering dekt vermogensschade bij derden als gevolg van het handelen van het VvE-bestuur.
  • Rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten voor juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met het handelen van de VvE.
  • Glasverzekering dekt de schade die wordt veroorzaakt door onvoorziene schade aan ruiten in ramen, deuren en balkonafscheidingen. Hieronder valt ook schade aan kunststof koepels en dakramen.
  • Ongevallenverzekering biedt een uitkering als VvE-leden, -medewerkers of -vrijwilligers blijvend invalide zijn geworden of zijn overleden doordat zij een klus uitvoerden voor de VvE. Denk aan een vrijwilliger die van de trap valt tijdens het vervangen van de lampen in de gemeenschappelijke ruimte.
  • Milieuschadeverzekering dekt de kosten van sanering als het gebouw of terrein van de VvE verontreiniging heeft veroorzaakt. Dit is bijvoorbeeld van belang als er asbest in het gebouw is gebruikt.

Een opstalverzekering is dus altijd verplicht en bij VvE’s die gebruikmaken van het modelreglement 2006 of 2017 is ook een WA-verzekering (ofwel aansprakelijkheidsverzekering) verplicht. VvE Meta adviseert altijd om in ieder geval de opstalverzekering en WA-verzekering af te sluiten. Daarnaast is een glasverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering vaak ook belangrijk.

VvE Metea geeft u graag verzekeringsadvies: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.