Elke VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Met dit fonds kunt u de kosten voor groot onderhoud betalen. Bijvoorbeeld het schilderwerk of het vervangen van het dak. Het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE. Sinds 1 januari 2018 geldt de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars. Volgens die wet moet elke VvE elk jaar een minimaal bedrag sparen voor het reservefonds.

Het bedrag dat u elk jaar moet sparen, wordt gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Heeft u geen MOP? Dan moet u jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De afdeling bouwkunde van VvE Metea kan u altijd helpen om een Meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Zo weet u precies waarvoor u spaart.