Om geldige besluiten te kunnen nemen, moet minstens de helft van het totaalaantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Alleen voor VvE’s met een modelreglement 2006 geldt deze quorum-eis niet. Dan moet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen (helft +1) vóór stemmen. Voor bepaalde besluiten is wel een groter quorum vereist, zoals twee derde of driekwart van alle VvE-stemmen. Ook kan gelden dat alleen twee derde of driekwart van de aanwezige VvE-leden vóór moet stemmen.

Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen de aanwezige leden besluiten nemen zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.