Voor een professioneel VvE-bestuur

Hoe werkt een VvE?

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een gebouw. Daarvoor moet u als bestuurslid weten hoe een VvE werkt, maar ook bijvoorbeeld financiële en bouwkundige stukken kunnen interpreteren – ook als u deze taken heeft uitbesteed aan een VvE-beheerder. In de drie Educa-workshops van VvE Metea krijgt u de juiste juridische, bouwkundige en financiële basis om als VvE-bestuur uw eindverantwoordelijkheid goed te nemen. In elke workshop van zo’n 2,5 uur staat één onderwerp centraal:

  • workshop 1: de juridische aspecten
  • workshop 2: de bouwkundige aspecten
  • workshop 3 : de financiële aspecten

Workshops op maat

De Educa-workshops brengen niet alleen de theorie achter een goed functionerend VvE. We vertalen de juridische, bouwkundige en financiële zaken meteen naar uw dagelijkse praktijk. We kijken bijvoorbeeld naar de splitsingsakte van uw gebouw, uw Meerjaren Onderhoud Prognose en uw (meerjaren)begroting.

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939. U kunt ook de Educa folder (pdf, 2MB) downloaden.