Voor een professioneel VvE-bestuur

Hoe werkt een VvE?

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een gebouw. Daarvoor moet u als bestuurslid weten hoe een VvE werkt, maar ook bijvoorbeeld financiële en bouwkundige stukken kunnen interpreteren – ook als u deze taken heeft uitbesteed aan een VvE-beheerder.

In de vier Educa-workshops van VvE Metea krijgt u de juiste juridische, bouwkundige en financiële basis om als VvE-bestuur uw eindverantwoordelijkheid goed te nemen. In elke workshop van zo’n 2,5 uur staat één onderwerp centraal:

  • workshop 1: de juridische aspecten
  • workshop 2: de bouwkundige aspecten
  • workshop 3: Endura – verduurzamen van uw VvE
  • workshop 4: de financiële aspecten

Workshops op maat

De Educa-workshops brengen niet alleen de theorie achter een goed functionerende VvE. We vertalen de juridische, bouwkundige en financiële zaken meteen naar uw dagelijkse praktijk. We kijken bijvoorbeeld naar de splitsingsakte van uw gebouw, uw Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en uw (meerjaren)begroting. Ook brengen we de tijdens de Endura-workshops de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart.

Let op: de workshops gaan alleen door bij minimaal 5 aanmeldingen. VvE Metea volgt bovendien de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Als we hierdoor de workshops moeten verplaatsen of annuleren, stellen we u direct op de hoogte.

Klik hier voor de workshopdata in 2022

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939. U kunt ook de Educa folder (pdf, 2MB) downloaden.
Let op: in de folder staat de Endura workshop nog niet vermeld, deze organiseren we natuurlijk wel!