Met een ongevallenverzekering zorgt de VvE dat leden die zich vrijwillig inzetten voor de VvE verzekerd zijn tijdens bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. De verzekering dekt alleen schade die leden oplopen tijdens werkzaamheden voor de VvE. Deze verzekering is niet verplicht.

VvE Metea kan u verzekeringsadvies geven: bekijk alvast de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen, mail naar verzekeringen@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 930.