Gezamenlijk beheer met oog op leefbaarheid

Speciaal voor VvE’s met een woningcorporatie als lid

Wanneer een woningcorporatie een aantal appartementen van een gebouw bezit, wordt het onderhoud van dat gebouw ingewikkeld. Zeker voor de corporatie, die te maken krijgt met verschillende juridische posities, taken en belangen én met de VvE. Het is belangrijk dat de VvE-beheerder het huurrecht én het VvE-recht kent en weet hoe te handelen in verschillende situaties. VvE Metea kan daarbij helpen. Met Corporea krijgt de VvE een onafhankelijke VvE-beheerder met brede kennis van zaken. Wij bieden eerlijk en transparant VvE-beheer voor alle partijen en helpen de corporatie door een deel van de werkzaamheden uit handen te nemen.

Compleet ontzorgd

Corporea is speciaal afgestemd op het VvE-beheer van gebouwen waarbij één van de VvE-leden een woningcorporatie is. Wij zorgen voor:

• Complete en overzichtelijke administratie
De financiën van de VvE zijn altijd op orde. We innen bijvoorbeeld de VvE-bijdragen en betalen inkomende rekeningen. Ook stellen we de jaarrekening (binnen zes weken na einde boekjaar) en begroting op en delen die, naast alle andere verenigingsstukken, op uw VvE Portaal op Twinq. Daar staat ook alle informatie om de afrekening van de servicekosten te maken.

• Bouwkundig beheer en dagelijks onderhoud
VvE Metea zorgt voor het bouwkundig en technisch beheer van de gemeenschappelijke delen. Alle bewoners – eigenaren én huurders – kunnen bij ons alle reparatieverzoeken indienen. We weten waar de verantwoordelijkheden voor de VvE en de woningcorporatie liggen, beheren de onderhoudscontracten voor de gemeenschappelijke delen en onderhouden het contact met leveranciers. Jaarlijks controleren we op bouwkundige gebreken en doen een onderhoudsvoorstel. Ook kunnen we een Meerjarenonderhoudsplan opstellen en grote onderhoudsprojecten begeleiden.

• Ondersteuning bestuur én corporatie
Met Corporea organiseren we de algemene leden- en bestuursvergaderingen, inclusief de agenda, uitnodiging, vergaderlocatie en notulen. Ook organiseren we kwartaaloverleggen met de vaste VvE-manager en bouwkundige consulent van VvE Metea en het VvE-bestuur en de corporatie. We adviseren bij de dagelijkse gang van zaken en bij een eventueel uitpondtraject.

• Communicatie met huurders en eigenaren
Alle bewoners – eigenaren én huurders – kunnen dag én nacht bij VvE Metea technische storingen melden. We informeren bewoners over belangrijke VvE-beslissingen en zorgen bijvoorbeeld dat iedereen op de hoogte is van belangrijke onderhoudswerkzaamheden.

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie, een vrijblijvende kennismaking of een kosteloze offerte: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939. U kunt ook online een offerte aanvragen, de Corporea folder (pdf, 560 KB) downloaden of ons volledige dienstenpakket bekijken in het VvE Metea Lexicon (pdf, 3 MB).