Administratief en financieel VvE-beheer, inclusief bestuursondersteuning

Administratief en financieel VvE-beheer

Wie bewaart alle documenten? Een simpele vraag, maar in de praktijk is het vaak zoeken. Met Admira bewaren wij alle schriftelijke verenigingsstukken en maken ze digitaal toegankelijk via uw eigen VvE Portaal op Twinq. We zorgen als VvE-beheerder dat de verenigingsgegevens bij het Kadaster en de Kamer van Koophandel actueel zijn. In overleg selecteren we ook leveranciers en zorgen voor de opdrachtverstrekking. Daarnaast houden we alle inningen en betalingen bij en stellen een (concept) begroting en jaarrekening op. Zo zijn ook de financiën altijd keurig op orde. Dat scheelt boetes en vervelende situaties bij betalingsachterstanden van VvE-leden.

Ondersteuning van uw bestuur

Met Admira adviseren we het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken. We sturen elk kwartaal een bijgewerkte actielijst, waarmee u altijd geïnformeerd bent over de zaken die VvE Metea voor of namens het VvE-bestuur oppakt en heeft afgerond. Ook organiseren we de algemene ledenvergadering; we versturen tijdig de agenda en uitnodiging en regelen een vergaderlocatie. Daarnaast notuleren we tijdens de vergadering en leveren de vergaderstukken aan de VvE-leden.

Meer weten?

Neem contact op voor meer informatie, een vrijblijvende kennismaking of een kosteloze offerte: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939. U kunt ook online een offerte aanvragen, de Admira folder (pdf, 1 MB) downloaden of ons volledige dienstenpakket bekijken in het VvE Metea Lexicon (pdf, 3 MB).