Wat is een quorum?

Een quorum is het minimumaantal stemmen dat nodig is om een stemprocedure als geldig te kunnen beschouwen. Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.

Wanneer is de algemene vergadering?

De leden van een VvE moeten minimaal één keer per jaar vergaderen om samen het beleid van de VvE te bepalen en besluiten te nemen. Twee weken voor de jaarlijkse vergadering krijgt u van ons een uitnodiging met de locatie en het dagdeel. Bij de uitnodiging krijgt u meteen een agenda en een volmacht.