Van elke ledenvergadering maken we notulen. Hierin staan alle besproken agendapunten, een besluitenlijst en een actielijst. Deze notulen versturen we aan alle leden. U vindt deze documenten ook op uw VvE Portaal op Twinq.