Dat kan. Met een volmacht kunt u iemand anders machtigen namens u naar de vergadering te komen en in uw plaats te stemmen. Hiervoor kunt u het volmachtformulier invullen, ondertekenen en meegeven aan uw vervanger. Het volmachtformulier ontvangt u samen met de uitnodiging voor de vergadering.