Noot vooraf: dit interview is vlak voor de versoepelingen op 24 juni afgenomen. Ook daar heeft VvE Metea direct op gereageerd door een vergaderprotocol vast te stellen en haar eigen beleid gedeeltelijk aan te passen.
Klik hier voor meer informatie. 

We zijn er nog niet. Begin juni gingen de terrassen al open, net als het basis- en voortgezet onderwijs. We kunnen weer naar de film en in het kantoor van VvE Metea in Nieuwegein kunnen weer VvE-managers en bouwkundig consulenten aan de slag. In halve bezetting natuurlijk, want we volgen de richtlijnen vanuit de rijksoverheid nauwgezet en op de voet.

Toen corona toesloeg, hebben we het hele bedrijf naar huis gestuurd. Alle VvE-managers en bouwkundigen gingen thuis verder werken. Ondertussen moest ons ondersteuningsteam in minimale bezetting blijven draaien. Want we moesten bereikbaar blijven voor onze VvE’s. En als directie bleven we ook op kantoor. We zorgden dat onze VvE-managers via Microsoft Teams bereikbaar werden. Dat alle VvE-besturen via nieuwsbrieven op de hoogte werden gehouden. Dat Algemene Ledenvergaderingen werden uitgesteld, vooruitlopend op de beslissingen van de rijksoverheid. Ook zagen we ons personeelsfeest ter ere van ons 25-jarig bestaan – we zouden met al het personeel en hun gezinnen naar Disneyland Parijs gaan – aan ons voorbijgaan. Ook dat was slikken.

De versoepeling begin juni was een verademing. Want wat hadden we elkaar gemist. We hebben enthousiast stickers op de grond geplakt die attenderen op de gepaste afstand. We hebben de ramen opengezet om voldoende te ventileren. Ook staan er potten desinfecterende handgels klaar en stapels doeken met alcoholsprays om oppervlakten af te nemen. En aan onze receptie en in onze kantoren staan plexiglas schotten om de veilige afstand te bewaren. Dit soort maatregelen zijn hard nodig omdat normaal gesproken de eerste zes maanden van het nieuwe jaar verschrikkelijk druk zijn. Uiterlijk 30 juni moeten namelijk alle jaarrekeningen van alle VvE’s zijn vastgesteld. We rijden daarvoor kriskras door heel Nederland om vergaderingen bij te wonen, werken stapels papieren door en vinden elkaar op kantoor, bij de koffieautomaat, om even bij te praten.

Die automaat staat er sinds begin maart verlaten bij. Ook nu nog, ondanks alle getroffen maatregelen. Want we zijn er nog niet. Al hebben we als eerste VvE-beheerder in Nederland digitale vergaderingen mogelijk gemaakt via het VvE Portaal op Twinq. Al is er een spoedwet die zorgt dat VvE’s pas uiterlijk 31 december de jaarrekening moeten vaststellen – en zorgt dat VvE’s officieel ook digitaal mogen vergaderen. En al hebben we ons kantoor in Nieuwegein coronaproof gemaakt zodat VvE-bestuursleden hier samen veilig op 1,5 meter van elkaar kunnen vergaderen.

We zijn er nog niet, want we weten niet wat er komen gaat. Hoe gaat het nieuwe normaal zich ontwikkelen? Ondanks de onzekerheid proberen we ons daar toch zo goed mogelijk op voor te bereiden. En we nemen daarbij onze verantwoordelijkheden. Zo wonen we geen Algemene Ledenvergaderingen fysiek bij. We vergaderen alleen in klein comité met bestuursleden bij ons op kantoor of in grote ruimten of de buitenlucht. We willen niet dat onze VvE-managers risico’s lopen of het virus verspreiden onder onze VvE’s. Vooral niet omdat een deel van onze VvE-leden tot de risicogroep behoort.

Gelukkig staat onze continuïteit niet onder druk. Onze vaste stroom aan werkzaamheden blijft immers gewoon doorgaan. Verbouwingen aan de buitenkant van complexen gaan gewoon door en onze VvE-managers verkennen met VvE’s de 5 opties om vergaderingen te laten doorgaan. En gelukkig zit het met onze motivatie en die van onze VvE’s ook bijzonder goed. Want we staan allemaal te trappelen om verder te gaan, om mogelijkheden te bedenken en vooruitgang te creëren. Maar we moeten helaas nog even afwachten hoe het nieuwe normaal zich vormt.

Nadine Reniers is algemeen directeur van VvE Metea.