Speciaal voor de leden van VvE’s die een digitale ledenvergadering via Twinq gaan voeren hebben wij een instructiefilm gemaakt. In nog geen zes minuten ziet u niet alleen hoe dit er uit ziet, maar krijgt u ook de benodigde instructies om dit probleemloos te laten verlopen. Naast deze instructiefilm is tevens een handleiding ontworpen die hier te vinden is.

Digitaal vergaderen via Twinq, wat is dat? 

De software die wij gebruiken, Twinq, biedt de mogelijkheid om digitaal besluiten te nemen op basis van vooraf helder geformuleerde besluitvoorstellen. Leden kunnen hierbij, voor of tijdens de vergadering, digitaal de stem uit brengen. Leden kunnen met de persoonlijke inloggegevens voor het VvE Portaal de digitale vergaderomgeving benaderen en de VvE Manager leidt de vergadering op digitale wijze. Voor leden die de digitale mogelijkheden liever niet willen of kunnen benutten blijft de schriftelijk volmacht met steminstructie een goede optie. Voorafgaand aan de vergadering zullen leden van de VvE uitgebreider dan normaal geïnformeerd worden. Ieder lid heeft de mogelijkheid vragen in te dienen om deze voorafgaand te bespreken met ofwel het bestuur ofwel de VvE Manager.