Mag een VvE geld lenen voor onderhoud?

Ja, dankzij de Wet Verbetering VvE mag een VvE sinds 2018 geld lenen. Bijvoorbeeld wanneer onderhoud nodig is, maar er onvoldoende geld in het reservefonds is. Of wanneer u uw gebouw wilt verduurzamen. In de wet staat niet vastgelegd waarvoor de VvE geld mag lenen. Is in uw splitsingsakte het modelreglement van 2017 opgenomen? Dan…

Wat is een reservefonds?

Elke VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Met dit fonds kunt u de kosten voor groot onderhoud betalen. Bijvoorbeeld het schilderwerk of het vervangen van het dak. Het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE. Sinds 1 januari 2018 geldt de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars.…

Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor energiebesparende maatregelen?

Voor de verduurzaming van uw complex kunt u als VvE gebruikmaken van speciale leningen en subsidies. Bij sommige gemeenten kunt u als VvE bijvoorbeeld een Duurzaamheidslening aanvragen. Bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) kunt u ook een VvE Energiebespaarlening aanvragen. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder…

Maakt VvE Metea ook de begroting voor de VvE?

Ja, dat doen wij als uw VvE het Genera, Admira of Finera pakket heeft. Op basis van de jaarcijfers, het Meerjaren Onderhoudsplan en lopende contracten maken wij de begroting op. De begroting wordt vervolgens tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Daarna publiceren wij de begroting op uw VvE Portaal op Twinq, inclusief de totaalbedragen en de bedragen…