Ja. Een kascommissie moet elk jaar de cijfers controleren. Wij nodigen daarom elk jaar de kascommissie uit om de cijfers door te nemen. De kascommissie stelt een verklaring op van de controle en deze wordt vaak in de algemene ledenvergadering besproken.