Voor bewoners in complexen met blokaansluitingen was het lang onduidelijk hoe compensatie is stijgende energielasten vorm zou krijgen. Het huidige prijsplafond sluit namelijk niet goed aan bij dit soort huishoudens. Bij blokaansluitingen is er geen sprake van individuele energiecontracten per woning, men betaald een voorschot voor gas, warmte en of elektriciteit. Voor VvE’s was het dus lang wachten op meer duidelijkheid, tot nu!

Het kabinet heeft met spoed gewerkt aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Inmiddels is de regeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)’ gepubliceerd. Klik hier om de regeling te openen. VvE beheerders, waaronder VvE Metea, spelen een belangrijke rol bij het aanvragen, indienen en verwerken van de subsidieaanvragen en uiteindelijke tegemoetkomingen. Inmiddels heeft het speciaal samengestelde team van VvE Metea alle aanvragen namens VvE’s met blokaansluiting voltooid en zijn alle eigenaren hierover geïnformeerd via deze brief.

Let op: we kunnen VvE’s waarvoor de aanvragen zijn ingediend nog niet informeren over de daadwerkelijke uitkering van de tegemoetkoming. Op dit moment ontvangen we brieven dat de behandeltermijn eenmalig met dertien weken wordt verlengd door de belastingdienst. Daarnaast zijn dus ook bedragen nog niet overgemaakt aan de VvE en er heerst nog enige onduidelijkheid omtrent uitkering aan eigenaren. VvE Metea is in nauw contact met de belastingdienst als uitvoerende organisatie en daarnaast ook met de betrokken overkoepelende organisaties. Wij verwachten deze informatie wel duidelijk te hebben op het moment het geld op de rekening van de VvE wordt ontvangen. We verzoeken u dan ook vriendelijk te wachten op nadere berichtgeving en erop te vertrouwen dat we u direct informeren zodra het bedrag op de rekening wordt ontvangen.

Klik hier voor de antwoorden op alle vragen die u als bestuurder, eigenaar of wellicht (ver)huurder binnen een VvE mogelijk heeft.

Let op: veel bewoners vragen zich af hoeveel hun deel van de subsidie bedraagt en wanneer ze deze mogen verwachten. Daarnaast ontvangen we reacties op dit bericht met als kop: “Blokverwarmers klagen massaal over afhandeling compensatie”. Graag willen we het volgende benadrukken:

  • De TTB regeling bepaalt dat de subsidie verrekend moet worden met de betalingsverplichting van huishoudens voor gas, warmte en/of elektriciteit. Hierbij moet rekening worden gehouden met het verbruik en de periodiciteit. De subsidie mag niet gebruikt worden om achterstanden van eigenaren te verrekenen. Er geldt dus geen voordeurstelsel waarbij elk huishouden hetzelfde bedrag ontvangt. We wachten nog op nadere informatie en instructies vanuit de overkoepelde organisaties.
  • Het aanvragen van de subsidie was een flinke en zorgvuldige klus, het moest volgens de eisen correct en volledig gebeuren (fouten kunnen flinke gevolgen hebben). Zo moest VvE Metea (per VvE) allerlei informatie verzamelen, zoals EAN codes van de aansluitingen, contractnummers, eenheidsprijzen van energie, RISN nummers, de zogenoemde BAG Pand-ID nummers (veel VvE’s hebben meer dan één Pand ID), gegevens van de bankrekeningen, enzovoorts. Een team van collega’s heeft hard doorgewerkt om alle aanvragen in te kunnen dienen.
  • VvE Metea brengt naast de vastgestelde uitvoeringskosten geen extra kosten in rekening!

Nog steeds iets niet duidelijk? Stuur een e-mail naar blokaansluiting@vvemetea.nl (u ontvangt zo spoedig als mogelijk is een reactie). Voor meer informatie verwijzen we u graag ook naar de website van VvE Belang en onze rijksoverheid.