VvE Metea helpt Verenigingen van Eigenaars (VvE) als VvE-beheerder bij het onderhoud en het administratief, bouwkundig en financieel beheer van hun complex.

Wat is een splitsingsakte?

In de splitsingsakte staat hoe een pand of complex is ‘opgesplitst’ en wie waar recht op heeft (de appartementsrechten). De splitsingsakte wordt opgesteld door een notaris en bevat een omschrijving van: de locatie van het pand of complex en de grond wat allemaal bij het gebouw hoort welke delen gemeenschappelijk en welke delen privé zijn…

We hebben een nieuw VvE-bestuur benoemd. Welke kennis moeten de nieuwe VvE-bestuursleden hebben?

Het VvE-bestuur moet besluiten uitvoeren die de vereniging van eigenaars heeft genomen. Maar het bestuur is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar en het opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar. En het VvE-bestuur moet besluiten over het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. Door haar uitgebreide takenpakket…

Is een huishoudelijk reglement bindend?

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht voor VvE’s. Maar als uw VvE wel een huishoudelijk reglement heeft vastgesteld in een algemene ledenvergadering, dan moeten alle VvE-leden zich aan die afgesproken regels houden. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de splitsingsakte en het splitsingsreglement en mag die regels niet tegenspreken. Op uw VvE Portaal op…