In de splitsingsakte staat hoe een pand of complex is ‘opgesplitst’ en wie waar recht op heeft (de appartementsrechten). De splitsingsakte wordt opgesteld door een notaris en bevat een omschrijving van:

  • de locatie van het pand of complex en de grond
  • wat allemaal bij het gebouw hoort
  • welke delen gemeenschappelijk en welke delen privé zijn
  • de appartementsrechten

In de splitsingsakte staat ook welk splitsingsreglement geldt voor het complex.

Op uw VvE Portaal op Twinq vindt u de splitsingsakte terug.