Het VvE-bestuur moet besluiten uitvoeren die de vereniging van eigenaars heeft genomen. Maar het bestuur is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar en het opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar. En het VvE-bestuur moet besluiten over het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes. Door haar uitgebreide takenpakket moet het VvE-bestuur kennis hebben van drie verschillende zaken:

  • de juridische aspecten
  • de bouwkundige aspecten
  • de financiële aspecten

Het bestuur van een VvE is namelijk eindverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een gebouw. Bestuursleden moeten weten hoe een VvE werkt en wat de juridische basis van het handelen is, maar bijvoorbeeld ook financiële en bouwkundige stukken kunnen interpreteren – ook als uw VvE deze taken heeft uitbesteed. VvE Metea kan u hierbij helpen. Met de drie Educa-workshops van VvE Metea krijgen nieuwe bestuursleden de juiste juridische, bouwkundige en financiële basis om hun nieuwe eindverantwoordelijkheden goed te nemen.