Op 21 april jl. heeft het kabinet besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren, zo zullen de scholen in het basisonderwijs en aanverwante instellingen zoals de buitenschoolse opvang vanaf 11 mei weer gedeeltelijk de deuren mogen openen. De meeste maatregelen rondom de Corona-aanpak blijven ongewijzigd, waarbij het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht verlengd is tot 1 september. Alle informatie vanuit de rijksoverheid over de verlening is te vinden op website van de rijksoverheid (klik hier), daarnaast heeft de rijksoverheid een handige factsheet opgesteld die hier te vinden is.

Direct na de persconferentie heeft VvE Metea na intern overleg besloten ook haar eigen maatregelen (klik hier) te verlengen.


Dit betekent dat VvE Metea tot 1 september in persoon geen
algemene vergaderingen met haar VvE’s zal bijwonen.

De argumenten voor dit besluit komen volledig overeen met de argumenten voor de eerder genomen maatregelen waarbij de gezondheid van onze collega’s en daarnaast natuurlijk die van de leden van VvE’s op de eerste plaats komt. VvE Metea neemt haar verantwoordelijkheid door de risico’s tot verspreiding tot een minimum te beperken en is ervan overtuigd dat het bezoeken van tientallen vergaderingen per VvE-Manager hier niet aan bijdraagt. In tegendeel zelfs, het is in onze ogen zeer onverstandig om in de komende maanden in één ruimte gezamenlijk een ledenvergadering te organiseren waarbij mogelijk ook bewoners uit risicogroepen aanwezig zijn en het daarnaast een uitdaging (of zelfs onmogelijk) is om de veelbesproken afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Naast alle gezondheidsredenen vinden we het belangrijk om duidelijkheid te creëren voor alle betrokkenen, dit gezien alle benodigde werkzaamheden die nodig zijn om een goede ledenvergadering voor te bereiden en te organiseren.

Verlenging van onze maatregelen betekent ook dat onze medewerkers veelal vanuit huis blijven werken. Daardoor is er sprake van een minimale bezetting en verzoeken we u uw vragen, storingen of terugbelverzoeken indien mogelijk per e-mail bij ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor onze mailadressen storingen@vvemetea.nl (voor uw storingen), admin@vvemetea.nl (voor uw administratieve vragen) of vve@vvemetea.nl (voor algemene vragen) gebruiken. Natuurlijk kan ook het rechtstreekse mailadres van uw VvE- manager gebruikt worden.

 

Besluitvorming binnen de VvE, hoe nu verder?

Al eerder is bekend geworden dat VvE’s dankzij speciale noodwetgeving de mogelijkheid krijgen om het vaststellen van de jaarrekening met enkele maanden uit te stellen. Bovendien wordt door de noodwetgeving de mogelijkheid gecreëerd om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen (klik hier voor meer informatie). Al ruim voor dit besluit bekend werd gemaakt hebben we ons als VvE Metea ingespannen om onze VvE’s zo goed mogelijk te adviseren en faciliteren. Dit resulteerde niet alleen in het uitwerken van verschillende scenario’s om besturen te helpen met het nemen van lastige beslissingen rondom de vergaderingen en benodigde besluitvormingsprocessen, maar vooral ook in het faciliteren van digitale vergadermogelijkheden om (verder) uitstel te voorkomen. Alle informatie over deze scenario’s en digitaal vergaderen is hier te vinden, en een speciale instructiefilm en handleiding over digitaal stemmen via de door ons gebruikte software zijn tevens in dit zojuist verschenen bericht te vinden. Mede dankzij de mogelijkheden die VvE Metea via Twinq (digitaal stemmen) en Microsoft Teams (videobellen) rondom digitaal vergaderen faciliteert is dit absoluut een passend alternatief.

Net als iedereen zullen we de Corona-ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en adviseren we u onze website www.vvemetea.nl, naast onze socials LinkedInFacebook en Twitter  nauwlettend in de gaten te houden voor nieuwe updates.

We hopen met u in goede gezondheid in contact te blijven.