Grote werkzaamheden kunt u als VvE betalen vanuit uw reservefonds. Denk aan het schilderen van de gang, vervangen van de kozijnen of een grote renovatie waarbij u het pand gaat verduurzamen. Het is verstandig om het spaartegoed van dit reservefonds bij verschillende banken onder te brengen, al is dit soms een uitdaging. Een uitleg.

Waarom spreiden?

Elke Nederlandse bank die onder het depositogarantiestelsel valt, biedt een bepaalde bescherming voor als die bank failliet gaat. Voor een VvE is elk spaartegoed tot 100.000 euro ‘verzekerd’. Is uw reservefonds groter dan 100.000 euro? Dan verspreidt u het totaalbedrag over meerdere banken. Uw VvE heeft dan dus een reservefonds dat is weggezet op meerdere rekeningen van verschillende banken.

ABN AMRO en Volksbank

Voor elke VvE die in beheer is bij VvE Metea, openen wij een zakelijke ABN AMRO-rekening en een vermogensspaarrekening op naam van de VvE. De ABN AMRO Bank valt onder het depositogarantiestelsel. Daardoor is de eerste 100.000 euro dus veiliggesteld. Heeft uw VvE meer dan 100.000 euro gespaard? Dan openen wij – natuurlijk in overleg – een spaarrekening bij de Volksbank, zodat daar een deel van het reservefonds wordt veiliggesteld. Ook de Volksbank valt onder het depositogarantiestelsel.

Meer dan 200.000 euro?

Heeft uw VvE meer dan 200.000 euro in het reservefonds? Dan overlegt uw VvE-manager met uw VvE-bestuur wat de vervolgwensen zijn. De opties zijn namelijk beperkt:

– Robeco, Regio Bank (nu onderdeel van de Volksbank), Van Lanschot en Triodos Bank
Bij deze banken heeft VvE Metea in het verleden ook spaarrekeningen geopend en deze blijven gehandhaafd. Maar het is voor deze banken commercieel gezien niet meer aantrekkelijk om een spaarrekening tot 100.000 euro te openen voor een VvE. Dat komt door de ingewikkelde rechtsvorm en de vele administratieve handelingen. Check ook het persbericht van VGM NL, de belangenbehartiger voor Vastgoed- en VvE managers in Nederland.

– Rabobank en ING
Andere grotere banken eisen altijd dat u ook een betaalrekening bij hen opent als tegenrekening van de spaarrekening. Die zakelijke betaalrekening gebruikt u alleen als u geld van uw reservefonds gaat gebruiken, maar brengt ondertussen wel extra bankkosten met zich mee. Die zijn helaas momenteel vele malen hoger dan de rente die nu wordt uitgekeerd.

– Internetbank of buitenlandse spaarbank
Een deel van het reservefonds wegzetten bij een internetbank of een buitenlandse spaarbank is geen optie. Een internetbank maakt het administreren in de boekhouding niet mogelijk. Een buitenlandse spaarbank valt onder het depositogarantiestelsel van het land waar het gevestigd is. Wanneer zo’n bank failliet gaat, kan het ingewikkeld worden om uw geld terug te krijgen. In sommige gevallen moet u daarvoor naar dat land toe.

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met uw VvE-manager. De contactgegevens vindt u op uw VvE Portaal op Twinq.