De Postcoderoosregeling wordt vanaf 2021 versimpeld en gaat verder als Postcoderoossubsidie. De vernieuwde regeling is goed nieuws voor VvE’s, want daarmee kunt u een nóg beter rendement behalen met zonnepanelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert nu een nettowaarde van 14,6 cent per kWh en dat kan een positieve businesscase opleveren voor zonnestroom op uw VvE-dak.

Zelf energie opwekken

Wie een flink dak op zijn gebouw heeft en weinig last van schaduw, kan met zonnepanelen zelf duurzame energie opwekken. Als VvE kunt u bijvoorbeeld dankzij de zelfopgewekte energie de gezamenlijke energiekosten verlagen of zelfs helemaal dekken. En dat levert lagere VvE-bijdragen op. De Regeling Verlaagd Tarief staat ook bekend als de Postcoderoosregeling en moet het aantrekkelijker maken om zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak te leggen, zodat de woningen daaronder hiervan profiteren. Die regeling wordt per 2021 versimpeld en verandert in een subsidie per opgewekte kilowattuur (kWh) die aan de VvE wordt uitgekeerd.

De oude versus de nieuwe Postcoderoos

Met de huidige Postcoderoosregeling kon u gebruikmaken van een verlaagd tarief voor de energiebelasting die u voor uw eigen woning moet betalen. Daarvoor moet u als VvE een zonne-energie-installatie op het eigen gebouw hebben en zorgen dat de opgewekte energie aan de eigen bewoners (of een deel daarvan) wordt teruggeleverd.

Vanaf 2021 kunnen VvE’s per zelfopgewekte kilowattuur (kWh) een terugleververgoeding krijgen van de overheid. Deze vergoeding komt in plaats van het verlaagde tarief voor de energiebelasting. De VvE krijgt dus een bedrag per opgewekte kilowattuur en verdeelt die subsidie over de VvE-leden die meedoen aan de regeling. Onlangs is het definitieve advies van het PBL gepubliceerd met daarin een vergoeding per kilowattuur van 14,6 eurocent. Verwacht wordt dat de minister dit advies gaat overnemen voor de nieuwe postcoderoosregeling.

Postcoderoossubsidie voor uw VvE

De nieuwe Postcoderoossubsidie klinkt in opzet nog steeds ingewikkeld, maar in de praktijk wordt het een stuk eenvoudiger en duidelijker voor uw VvE hoeveel u kunt besparen door zelf energie op te wekken. Bovendien helpt VvE Metea u graag hierbij. We helpen u bijvoorbeeld de vijf stappen ter voorbereiding doorlopen of helpen bepalen wat een eerlijke verdeelsleutel wordt voor de subsidie die u kunt ontvangen. Bovendien kunnen we uw VvE natuurlijk helpen bij het aanvragen van de subsidieregeling en de installatie van de zonnepanelen. Onze duurzaamheidsadviseur kan uw VvE adviseren over subsidiemogelijkheden voor het plaatsen van de zonnepanelen.

Jeroen Kwant is de duurzaamheidsadviseur van VvE Metea en houdt alle ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied in de gaten. Wilt u meer weten over waterzijdig inregelen? Of over andere duurzame tips en oplossingen? Neem dan contact met hem op: bel naar (030) 60 03 930 of mail naar endura@vvemetea.nl.