Een VvE draait op vrijwilligers. Als het meezit, ten minste. Er zitten vrijwilligers in het bestuur, in de duurzaamheidscommissie, de technische commissie, de groencommissie… En al die vrijwilligers zijn hard nodig. Zonder hun onbezoldigde inbreng wordt het lastig om je complex goed te beheren en te behouden. Laat staan om het toekomstbestendig te maken.

Vrijwilligheid is mooi, maar komt vaak allesbehalve aanwaaien. Veel VvE’s hebben al grote moeite om voldoende vrijwilligers te krijgen voor hun bestuur. Laat staan dat er nog leden voor andere commissies worden gevonden. En de vrijwilligheid is ook niet vrijblijvend. Want als je afspreekt dat je iets regelt voor de VvE, dan verwachten de andere VvE-leden dat je dat ook gaat doen. Dat maakt het extra lastig om mensen te vinden en te houden. Elke VvE-vergadering die ik bijwoon, benadruk ik daarom het belang van vrijwilligers. Steevast wordt dan degene met de technische kennis of de groene vingers aangekeken: “Dat is wel wat voor jou. Jij vindt dat leuk, dus wij hoeven niet.” Maar zo werkt het natuurlijk niet.

Wat als er geen vrijwilligers zijn? Dan kan dat problemen en extra kosten opleveren voor de VvE. Dan wordt bijvoorbeeld de haperende intercom niet gemaakt. En het kapotte lampje bij de voordeur wordt door niemand vervangen. Vaak worden dit soort zaken nooit gemeld. Dan weet je dus nooit wie er voor de deur staat en sta je altijd in het donker te hannesen met sleutels bij de voordeur. Meldt iemand het op het VvE Portaal op Twinq? Dan regelt VvE Metea een professional in de buurt. Iemand die naar het complex komt en daar met een druk op de knop de intercom reset of een nieuw lampje indraait. Vaak zijn het dit soort kleine dingen die zonder technische commissie lang blijven liggen of voor onnodige extra kosten zorgen.

De hele VvE profiteert van het werk van actieve VvE-leden. En het is – eigenlijk – ook leuk werk. Je kunt bijvoorbeeld samen klussen oppakken en beurzen zoals onze Jubileummarkt bezoeken. Dat levert extra kennis, minder kosten én meer gezelligheid en saamhorigheid op. Je kunt eventueel ook een vergoeding afspreken. Het is vrij gangbaar om het bestuur van een grote VvE een vergoeding voor hun tijd en moeite te geven. Maar je kunt ook vergoedingen voor andere zaken inzetten. Wie bijvoorbeeld elke maand de gemeenschappelijke tuin aanharkt, krijgt een vergoeding of doet dat voor een bepaald uurtarief. Uiteindelijk ben je dan nog altijd goedkoper uit dan wanneer je een hoveniersbedrijf inschakelt. Laat je de afvalbakken elke week naar de straat rollen? Bespaar dan kosten door bijvoorbeeld een roulatieschema op te stellen. Wie het hele jaar door meerolt, kan ook een vergoeding krijgen. Bij een VvE die ik beheer, scheelt dat algauw 500 euro per jaar.

Natuurlijk moet je wel weten wat de regels zijn bij het inzetten van vrijwilligers. Je bent bijvoorbeeld gebonden aan maximale bedragen. En waarschijnlijk is het verstandig om een vrijwilligersongevallenverzekering af te sluiten. Vraag daarom advies aan je VvE-manager: of je nu vrijwilligers zoekt, inzet of vergoedt. Wij zijn daar namelijk ook voor!

Eddy Jaspars is VvE-manager bij VvE Metea. Hij is gefascineerd door techniek en zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om VvE’s te helpen verduurzamen. In zijn vrije tijd maakt hij etsen en litho’s, bij voorkeur van stadsgezichten.