Diverse banken gaan negatieve rente over tegoeden boven 250.000 euro in rekening brengen vanaf 1 januari 2021.

In mei 2020 introduceerde de Rabobank de negatieve rente voor tegoeden boven 1 miljoen euro. Door de aanhoudende lage rente passen zij dit bedrag nu aan. Per 1 januari 2021 berekenen zij een negatieve rente over tegoeden boven 250.000 euro op de betaal-, spaar- en beleggersrekening. De ING Bank voert eenzelfde beleid en zal dit vanaf 1 oktober 2020 gaan handhaven.

Wat betekent dit voor VvE’s?

Heeft uw VvE een tegoed van 250.000 euro of meer op een betaal-, spaar- of beleggersrekening? Dan betaalt de VvE (straks) -0,50 % rente over het saldodeel boven 250.000 euro. De berekening van de negatieve rente geldt per rekening.

Ook de Triodos bank heeft eerder dit jaar laten weten hun zakelijke rentes te wijzigen. Per 1 juli 2020 betaalt een VvE -0,70 % rente over het saldodeel boven de 100.000 euro. Over het totaalsaldo van al de spaar- en betaalrekeningen tot 100.000 euro geldt een spaarrente van 0%. Boven 100.000 euro rekent de Triodos bank een rentepercentage van -0,70 %. De rente wordt berekend op basis van het gemiddelde saldo per maand.

Spreiding is een uitdaging

In een eerder artikel in onze Nieuwsbrief lieten wij al weten dat het spreiden van kapitaal een uitdaging is. Het wordt voor VvE’s steeds lastiger de het spaargeld voor toekomstig onderhoud onder te brengen bij verschillende banken. De Nederlandse Banken die onder het depositogarantiestelsel vallen, bieden namelijk een bescherming voor de tegoeden van de VvE als een bank onverhoopt failliet gaat. De VvE is dan tot 100.000 euro `verzekerd`. Het is dus raadzaam om dit risico te spreiden, echter dit is niet eenvoudig in de huidige markt.

Inspanningen VvE Metea

Voor elke VvE die in beheer is bij VvE Metea is er een ABN Amro rekening courant bankrekening en een vermogensspaarrekening van ABN Amro op naam van de VvE geopend. De eerste 100.000 euro is dus veiliggesteld, daar de ABN Amro bank een van de Nederlandse banken is die onder het depositogarantiestelsel valt. Bij de ABN Amro bank is er sprake van negatieve rente bij een saldo boven de 500.000 euro.

De Volksbank (ASN Bank en SNS) is de tweede bank waar VvE Metea een spaarrekening voor de VvE kan faciliteren. Ook de Volksbank valt onder het depositogarantiestelsel. De Volksbank zal in 2020 geen negatieve rente invoeren voor spaarders met een saldo tot 100.000 euro. Hoe dat een vervolg krijgt in 2021 is op dit moment nog onduidelijk.

Voor VvE’s met meer dan 200.000 euro aan spaargeld voor toekomstig onderhoud, kan het bestuur van de VvE samen met de VvE-manager van VvE Metea overleggen welke vervolgwensen er eventueel zijn.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw VvE-manager.

* update 30-11-2020: vlak na het publiceren van dit artikel kwam ook de Volksbank met de aankondiging voor het in rekening brengen van negatieve rente boven de 250.000 euro. Zie: https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5198944/negatieve-rente-sparden-sns-asn-regiobank-volksbank