Rond 1817 werd Park Welgelegen aangelegd in Driebergen-Rijsenburg, onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er particuliere woningen in Delftsche Schoolstijl op het landgoed. De 30 woningeigenaren regelen nu via een bijzondere VvE het onderhoud van hun park. “We werken al jaren met VvE Metea en we zijn heel blij met hun ondersteuning”, vertelt VvE-voorzitter Edith Myjer. “Toen we het gezamenlijk koetshuis verkochten, hielp onze VvE-manager ons met de financiële gevolgen in kaart brengen.”

Samen als VvE beheren

Het historische Park Welgelegen is een gemeentelijk monument. Dat kan het beheer best lastig maken, zegt Myjer. “Je moet je aan allemaal bijzondere regels houden daardoor, zorgen dat het park goed wordt onderhouden. Maar dat moet je samen doen als eigenaren, want we krijgen geen subsidie hiervoor.” Onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de individuele eigenaren was het onderhoud van het koetshuis op het park. “Maar in het verleden heeft de ledenvergadering op voorstel van een vorig  bestuur besloten om het onderhoud daarvan te stoppen. Jarenlang verhuurden we een groot deel van de garages en de woning daarboven, maar het verval begon zich duidelijk af te tekenen, met alle risico’s vandien.”

Opknappen bekostigen

Wie in een monument woont, kan aankloppen bij de Monumentenwacht. Deze non-profitorganisatie kan monumenten inspecteren en adviseren over herstel en onderhoud. Dat kan door de historische bouwstijl, ingewikkelde constructies en bijzondere materialen lastig zijn. “De Monumentenwacht berekende wat het opknappen zou kosten. Het dak moest bijvoorbeeld vervangen worden en de schoorsteen stond op instorten”, legt Myjer uit. “Dan ben je bij een monument flink veel geld kwijt, wat we niet in kas hadden. We konden kiezen: een forse extra bijdrage vragen aan iedereen, geld lenen of het pand verkopen.” VvE Metea kan bij dit soort lastige keuzes de gevolgen voorrekenen zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Voor Park Welgelegen maakte VvE Metea bijvoorbeeld liquiditeitsprognoses en de jaarrekeningen. De VvE-beheerder is ook aanwezig tijdens vergaderingen en berekent het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). “Ze zijn echt een hele plezierige steun bij dit soort complexe zaken.”

MJOP aanpassen

De kleine VvE van Park Welgelegen bestaat uit een kleine groep betrokken eigenaren. Iedereen moet daarom goed geïnformeerd worden. Daarover valt volgens Myjer absoluut niet te klagen bij VvE Metea. “Onze VvE-beheerder spreekt alles goed door en geeft uitvoerige toelichting, zodat iedereen het goed kan volgen.” Uiteindelijk kozen de eigenaren voor verkoop van het gezamenlijke koetshuis, wat betekende dat de huidige huurder moest worden uitgekocht. “We raakten ook de inkomsten uit verhuur voor de garages en het appartement kwijt, maar we moeten nog wel het park onderhouden”, zegt Myjer. “VvE Metea past daarom het meerjarenonderhoudsplan aan. We hebben bijvoorbeeld een monumentaal hek om het landgoed en een vijver die periodiek onderhouden moeten worden, maar daarnaast ook het wekelijks groenonderhoud. Dat kost allemaal veel geld. De verkoop van het koetshuis gaat ons gelukkig hierbij helpen.”