Verenigingen van Eigenaren krijgen meer tijd en meer geld in de aangepaste subsidieregeling Energiebesparing eigen huis. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant deze maandag. De subsidiepot voor energiebesparende maatregelen wordt verdubbeld tot €12 mln.

De €46 mln uit de subsidiepot Energiebesparing eigen huis, waar woningbezitters geld uit konden krijgen als zij twee of meer duurzame maatregelen tegelijk namen, was voor de groep met een eigen huis razendsnel opgesoupeerd. Maar de €15 mln voor VVE’s, die naast subsidie voor maatregelen ook aanspraak konden maken op subsidie om te helpen bij het proces, werd slechts mondjesmaat aangesproken.

Meer tijd

Toch zullen ook appartementencomplexen en andere gebouwen met een VVE -in totaal is de groep goed voor 1,2 miljoen woningen in Nederland- moeten verduurzamen. Onderzoek wees uit dat de geringe populariteit in belangrijke mate werd veroorzaakt door het trage beslissingsproces bij VVE’s. De vergaderingen zijn vaak jaarlijks, wat betekent dat de gang van het nadenken over energiebesparende maatregelen via besluiten tot het daadwerkelijk uitvoeren al snel zo’n drie jaar kan duren.

De subsidietermijn, die een jaar bedroeg, wordt dan ook verruimd tot vijf jaar. Ook kunnen VVE’s voortaan subsidie al aanvragen voor het daadwerkelijke besluit genomen is. De pot voor besparende maatregelen wordt verhoogd van €6 mln naar €12 mln, en ook het maximumbedrag per aanvraag wordt groter. Daarnaast is er €2 mln beschikbaar voor procesbegeleiding. Tot nog toe zijn er 170 aanvragen ingediend (zowel procesbegeleiding als voor maatregelen), voor een totaalbedrag van net geen €3 mln.

Display en thermostaat

Voor de aanschaf van energiedisplays en slimme thermostaten is voortaan €100 ingeruimd in de subsidieregeling, met dien verstande dat die in aanvulling op de andere energiebesparende maatregelen dienen te worden aangeschaft. Die laatste toevoeging is het gevolg van het convenant energiebesparing dat de NVDE, Uneto-VNI, Netbeheer Nederland, Energie-Nederland en de rijksoverheid samen sloten om tot 10 PJ extra energiebesparing in de gebouwde omgeving te komen. Ook is toen besloten tot een verhoging van het budget voor de subsidieregeling ISDE. Daar zijn sinds de aanvang van 2018 een krappe 5.000 aanvragen voor ingediend, ter waarde van een kleine €13 mln. In totaal zit er voor 2018 €100 mln in de pot.