In de afgelopen periode heeft VvE Metea via diverse updates de (bestuurs)leden van haar VvE’s actief op de hoogte gehouden rondom de ontwikkelingen van het Coronavirus en de invloed die dit heeft op het functioneren van VvE’s en VvE Metea als beheerder. In de laatste update (klik hier) zijn verschillende scenario’s ontworpen om VvE’s zo goed mogelijk te begeleiden bij haar ledenvergaderingen en besluitvormingsprocessen nu fysieke vergaderingen niet mogelijk zijn. Het op digitale wijze van de uitbrengen van stemmen via het software programma Twinq en optioneel tegelijkertijd voeren van een videovergadering via Microsoft Teams maken onderdeel uit van deze scenario’s. Alle VvE-managers van VvE Metea zijn reeds in contact met de VvE’s in onze portefeuille om hier proactief invulling aan te geven.

Op 8 april jongstleden is bekend geworden dat VvE’s dankzij speciale noodwetgeving de mogelijkheid krijgen om het vaststellen van de jaarrekening met enkele maanden uit te stellen. Het gaat om een termijn van zes maanden. Bovendien wordt door de noodwetgeving de mogelijkheid gecreëerd om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze noodwetgeving is het resultaat van goede samenwerking tussen de betrokken ministeries, VGM NL en Stichting VvE Belang. Het complete nieuwsbericht van VGM NL en VvE Belang is onder andere hier te vinden.

Natuurlijk ondersteunt VvE Metea dit besluit en de speciale noodwetgeving, het zijn moeilijke tijden en het biedt VvE’s flexibiliteit om zich te richten op de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden. Daarnaast zijn we als beheerder erg content dat we dankzij onze voorbereidingen dit proces kunnen vervolgen en is nu ook door de overkoepelende betrokken organisaties bevestigd dat dit de juiste werkwijze is. Wel spreken we onze zorg uit voor de rest van het jaar en uitstel van vergaderingen om alsnog in het najaar fysiek te kunnen vergaderen. Net als iedereen zullen we de Corona-ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en is op dit moment absoluut nog niet duidelijk of fysiek vergaderen in het najaar toegestaan of wenselijk is. Om deze reden, maar natuurlijk ook om de voortgang binnen VvE’s te kunnen waarborgen, helpen we onze VvE’s graag bij het organiseren van een digitale vergadering. Mede dankzij de mogelijkheden die VvE Metea via Twinq (digitaal stemmen) en Microsoft Teams (videobellen) rondom digitaal vergaderen faciliteert is dit absoluut een passend alternatief!

Wij adviseren u onze website www.vvemetea.nl, naast onze socials LinkedInFacebook en Twitter nauwlettend in de gaten te houden voor nieuwe updates.