Als VvE beheerder zijn we dag en nacht (mede dankzij onze 24 uursstoringsdienst) voor u bereikbaar. Door aandachtig te luisteren proberen wij u nog beter van dienst te zijn, onze samenwerking te verbeteren en tegelijkertijd ook aan onze dienstverlening te werken.  In dat kader meenden wij er goed aan te doen om ook via een klantenpanel met onze klanten in gesprek te gaan. Op 8 april jl. heeft dan ook de eerste sessie met ons klantenpanel plaatsgevonden!

Aan het klantenpanel namen 9 VvE-bestuursleden deel en Nick Out (Commercieel Directeur) en Ron Steinkuhler (VvE- en Innovatiemanager) vertegenwoordigden VvE Metea. Diverse thema’s en relevante vragen en stellingen zijn onderling, natuurlijk op digitale wijze omdat fysiek vergaderen nog even niet mogelijk is, besproken. Denk bijvoorbeeld aan “Wat is typerend voor uw VvE?”, of “Wat was een hele goede praktijkervaring van u als bestuurder van uw VvE, waarvan andere bestuurders ook zouden moeten weten?”.
Dit leverde een aantal goede en bijzondere ‘best practices’ op die de bestuursleden met veel plezier en enthousiasme met elkaar deelden. Ook werden tips en adviezen uitgewisseld, zoals:

  • Zorg voor een heldere, zo eenvoudig mogelijk financiële onderbouwing bij groot onderhoudsvoorstellen (zeker in het kader van duurzaamheid).
  • Zorg er altijd voor dat een huishoudelijk reglement niet in strijd is met de splitsingsakte of wetgeving en laat dit bij twijfel toetsen.
  • Bedenk een procedure voor de aanpak van “weesfietsen”.
  • Breng per kwartaal een nieuwsbrief uit en benut die ook om geldende regelgeving helder onder de aandacht te brengen.
  • Laat huurders altijd gebruikersverklaringen invullen, zodat langs die weg ook huurders op de hoogte zijn van geldende regels binnen de VvE en probeer ze daarnaast bij de VvE te betrekken.

Hier bleef het natuurlijk niet bij. Ook de dienstverlening van VvE Metea was onderwerp van gesprek en ook wij hebben goede feedback gekregen van het klantenpanel:

  • Bied ondersteuning bij het uitgeven van nieuwsbrieven en hou de eigen nieuwbrieven zo interessant mogelijk (hou het laagdrempelig en niet te commercieel).
  • Breng makkelijk leesbare brochures uit voor verschillende doelgroepen zoals eigenaars, die voor het eerst lid worden van een VvE. Of bijvoorbeeld huurders.
  • Koppel waar mogelijk “gelijkwaardige” VvE’s aan elkaar, zodat onderling ervaringen en kennis kan worden uitgewisseld.

We denken als VvE Metea terug te kunnen kijken op een eerste succesvolle en vruchtbare klantenpanel. Dit wordt in ieder geval ondersteund door een aantal leuke reacties die we na afloop hebben ontvangen. “Verrassend die enorme diversiteit: gemengde complexen, vakantiecomplexen, oudbouw, (betrekkelijke) nieuwbouw, verschil in betrokkenheid eigenaars, geldgebrek of gevulde portemonnee”, “Boeiend en leerzaam, goed initiatief.  Zo heb ik het eerste klantenpanel van VvE Metea ervaren. Hopelijk blijft het hier niet bij en krijg dit initiatief een vervolg“.

Natuurlijk krijgt het klantenpanel een vervolg. Mocht u belangstelling hebben om daaraan deel te nemen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Ron Steinkuhler via vve@vvemetea.nl.

Via deze weg willen we de deelnemende bestuurders nogmaals hartelijk bedanken voor hun tijd en actieve deelname aan het klantenpanel.