In overleg met de VvE inventariseren wij de behoeften: wat moet er precies worden gedaan? Die inventarisatie mondt uit in een Programma van Eisen dat de basis is voor de aanbesteding. Denk hierbij aan beoordelingscriteria, Stabu-bestek, werkomschrijving, technisch advies, Arbowetgeving en dergelijke. Het hierop gebaseerde offertevergelijk helpt u bij het maken van een keuze voor de uitvoerende partij. Wij geven advies, ook over het besluitvormingstraject in de algemene ledenvergadering.

 

Voor het downloaden van de folder Samen Constructief Bezig klik hier.

Voor het downloaden van de Lexicon klik hier.