In de laatste nieuwsbrief (juli 2020) hebben we bestuursleden van onze VvE’s gevraagd om deel te nemen aan een enquête rondom huismeesterdiensten. Op de enquête is door enkele tientallen bestuurders van VvE’s enthousiast gereageerd. Een beknopte terugkoppeling over de uitkomst.

Huismeester nodig?

Bij de inleiding van de enquête schreven wij: “Kennen jullie iemand die kleine klusjes kan opknappen? Of iemand die bewoners welkom heet of aanspreekt op asociaal gedrag? Regelmatig krijgen onze VvE-managers dit soort vragen, VvE Metea is benieuwd: heeft uw VvE behoefte aan huismeesterdiensten?”

In de enquête hebben we diverse vragen gesteld. Het merendeel van de respondenten zei “ja” op de vraag of de VvE behoefte heeft aan huismeesterdiensten. Uit de antwoorden blijkt ook dat er vaak behoefte aan een huismeester voor zowel klein onderhoud als voor de leefbaarheid. Gemiddeld gaven de respondenten een 7 op de vraag welk cijfer zij geven voor hun appartementengebouw als het gaat om leefbaarheid.

VvE Metea helpt!

Natuurlijk hebben we ook gevraagd of VvE’s nader geïnformeerd willen worden over huismeesterdiensten. Degenen die dat wilden, zijn inmiddels benaderd door onze samenwerkingspartner Zone3 en de eerste offertes voor die dienstverlening zijn uitgebracht.

Wilt u ook gebruikmaken van huismeesterdiensten? Of wilt u hier meer over weten? Stuur dan even een e-mail naar: vve@vvemetea.nl