In verband met het Covid-19 (Corona) virus is het sinds het voorjaar van 2020 mogelijk en toegestaan om op digitale wijze de ledenvergaderingen van VvE’s te voeren. Hiervoor is destijds de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en veiligheid’ voor in het leven geroepen. Fysiek vergaderen was lang geen of onwenselijke mogelijkheid, een digitale vergadering op afstand is hiervoor een praktisch alternatief. VvE Metea heeft dit vanaf het eerste begin gefaciliteerd met digitaal stemmen via Twinq en videobellen via Microsoft Teams. Deze ‘spoedwet’ is wederom verlengd, en wel tot 1 december 2021. De minister kan de wet telkens met maximaal twee maanden verlengen en maakt het tenminste 2 maanden van te voren bekend wanneer deze wet niet meer wordt verlengd. Zo kunnen betrokken partijen hier tijdig rekening mee houden.

Er zijn VvE’s die hebben aangegeven digitaal te willen blijven vergaderen in 2022 danwel dit in specifieke situaties in te willen zetten. Of digitaal vergaderen (en het al dan niet nemen van besluiten) juridisch toegestaan blijft is nog maar zeer de vraag. De toekomst en jurisprudentie zal dit uitwijzen, vanzelfsprekend blijft VvE Metea dit op de voet volgen en zal haar VvE’s en besturen hier zodra mogelijk over informeren.

Meer informatie is onder andere te vinden op de website van de KvK.