De Bouwregelgeving is gewijzigd. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat ook voor bestaande bouw gelden. Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Het invoeren van deze nieuwe regel heeft natuurlijk als doel het redden van levens en voorkomen van letsel en schade als resultaat van brand.

Alle bouwlagen van een woning dienen te zijn voorzien van een rookmelder. Daarnaast moeten ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, zijn voorzien van een rookmelder. In principe volstaat een melder met batterijen. We raden echter aan om geen goedkope melder aan te schaffen waarvan de batterij na een jaar vervangen moet worden. Het is beter om een rookmelder met een levensduur van 10 jaar te nemen. Daarnaast is het in grotere woningen verstandig om melders met een koppelfunctie te kiezen. Een koppelfunctie zorgt ervoor dat alle melders afgaan bij een alarm.

Het beste zijn rookmelders die voldoen aan de NEN 2555. Dit is een veiligheidsnorm die geldt voor optische rookmelders die veel in woningen gebruikt worden en los van elkaar werken of aan elkaar gekoppeld zijn. Om te voldoen aan de NEN 2555 moet de rookmelder o.a. aangesloten zijn op het lichtnet en over een backup batterij (of accu) beschikken.

Advies: Er is voor de algemene verkeersruimten geen verplichting opgenomen (bijvoorbeeld de gang of trappenhuis). Het is wel verstandig om na te gaan hoe een vluchtroute door de algemene verkeersruimten loopt en of maatregelen wenselijk zijn. Een vluchtplan laat zien hoe je veilig het gebouw uit komt of naar een veilige plek kan gaan. Als dit niet bekend is of moeilijk te bepalen dan kan een brandpreventie deskundige daar uitkomst en advies in bieden.