VvE Metea hanteert een protocol verantwoord vergaderen, dit protocol is per 17 december jl. geactualiseerd naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom de bestrijding van het Covid-19 (Corona) virus. Het protocol kunt u downloaden en lezen door hier te klikken.

Op dit moment geldt als belangrijkste maatregel het niet kunnen bijwonen van avondvergaderingen op bepaalde externe locaties zoals zaalhuur en horeca. Het protocol kan bijdragen om de gezondheid van onze medewerkers en bezoekers van vergaderingen te borgen en het risico op verdere verspreiding van het virus te minimaliseren. De mogelijkheid om digitaal te vergaderen blijft natuurlijk bestaan en proberen we zoveel mogelijk te stimuleren. Meer informatie over deze maatregelen en digitaal vergaderen is te vinden via andere nieuwsberichten op deze website.

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (klik hier) is wederom verlengd met drie maanden van 1 december 2021 tot 1 maart 2022. De huidige tijdelijke voorzieningen en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot samenkomsten blijven dus nog even van kracht. Met andere en simpele woorden; wettelijk blijft digitaal vergaderen in ieder geval toegestaan tot 1 maart.