Een gedegen Meerjaren Onderhoud Prognose is de beste manier om het onderhoud op de lange termijn in kaart te brengen. VvE Metea stelt AWK gecertificeerde prognoses op, rekeninghoudend met de splitsingsakte van de Vereniging van Eigenaars.

Voor alle gebouwelementen wordt de onderhoudsstaat en de onderhoudsbehoefte in kaart gebracht, wat leidt tot een visie per bouwelement over in te planning onderhoudsactiviteiten en een raming van de daarmee gemoeide kosten. Deze visie bestrijkt altijd een periode van 30 jaar. Bij het vaststellen van de onderhoudscycli wordt uitgegaan van instandhouding van het gebouw en in de in het gebouw aanwezige elementen op conditieniveau 2 (goede staat).

Het bouwkundig rapport is de basis, waarop de vereniging vervolgens haar reserveringsbeleid bepaalt. In overleg tussen beheerder, bouwkundig inspecteur en afvaardiging van de vereniging zullen diverse elementen besproken moeten worden zoals de planningshorizon waarvoor de vereniging wil reserveren, of de vereniging dekkend wil reserveren, et cetera. Al dergelijke afwegingen leiden uiteindelijk tot een vertaalslag van de bouwkundige opname naar een concreet voorstel voor een jaarlijkse reservering.

Het resultaat van deze werkzaamheden is samengevat:

  • Een duidelijk overzicht van de te verwachten onderhoudswerkzaamheden in de komende 10 jaar.
  • Een gemakkelijk te lezen prognose van de onderhoudsuitgaven over 10 jaar waarop de hoogte van de reservering gebaseerd kan worden.
  • Een gedegen presentatie waarmee het bestuur een belangrijk handvat heeft om het reserveringsvoorstel te onderbouwen in de ledenvergadering.

Uiteraard kunnen wij ook de directievoering van het groot onderhoud verzorgen. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

 

Voor het downloaden van de Nieuwbouw in Ontwilkkeling folder klik hier.

Voor het downloaden van de Lexicon klik hier.