Een in VvE’s gespecialiseerd EPA maatwerkadviseur stelt voor de VvE een Energie Besparing Advies op.

Dit houdt in dat de adviseur het complex bezoekt om het huidige duurzaamheidsniveau van het gebouw vast te stellen. Alle relevante energetische elementen worden in kaart gebracht. De gemeenschappelijke gedeelten worden beoordeeld en minimaal 2 appartementen worden bezocht om een beeld te krijgen van het verbruik en de mogelijke besparingen op appartementsniveau.

De adviseur stelt met deze informatie een rapport (het Energie Besparing Advies) samen waarin een aantal concrete duurzaamheidsmogelijkheden worden voorgesteld om het complex verder te verduurzamen. Ook wordt er een indicatie gegeven van terugverdientijden en een prognose van de te verwachten investeringen. Bovendien wordt per duurzaamheidsmogelijkheid de door de RVO uitgevoerde subsidies vermeld. Het rapport wordt door de adviseur afgestemd met een afvaardiging van de VvE en gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering.

 

Voor het downloaden van de Endura folder klik hier.