Voordat het project wordt opgeleverd, houden wij een  bewonersenquête. De uitkomst van die enquête wordt gebruikt bij de oplevering. De bevindingen tijdens de oplevering worden opgenomen in een Proces Verbaal van Oplevering. Alle partijen ondertekenen dit Proces Verbaal en de uitvoerende partij verplicht zich daarbij eventuele tekortkomingen op te lossen. De bouwkundige controleert of die werkzaamheden alsnog naar behoren worden afgerond.

 

Voor het downloaden van de folder Samen Constructief Bezig klik hier.

Voor het downloaden van de Lexicon klik hier.