Het Meldpunt van Eigen Huis kopt in het nieuws dat driekwart van de VvE´s ontevreden is over de beheerder. Dit bericht kwam naar buiten op basis van een analyse van 518 meldingen. Achtergrond zou zijn onvoldoende juridische, administratieve en technische kennis. Nog los van vermoedens van fraude door de beheerder. Ook zijn er klachten dat beheerders de overeenkomst met kleine VvE´s (tot vijf appartementsrechten) opzeggen.

En dat allemaal op het moment dat je rustig met vakantie wilt of bent. Ineens kun je dan zorgen hebben. Hoe is dat bij ons? Wordt het contract met mijn VvE beëindigd? Is het geld van het reservefonds wel veilig? En die contracten met leveranciers met wie zijn die afgesloten? Met de beheerder of met de VvE?

VvE Metea is een gecertificeerd VvE beheerder. Dat wil zeggen dat we voldoen aan vastgestelde eisen die jaarlijks door een onafhankelijke partij worden getoetst. VvE Metea was de eerste SKW-gecertificeerde VvE beheerder. Van onze medewerkers wordt verwacht dat als ze 2 jaar in dienst zijn over voldoende kennis beschikken om het PCVB-certificaat te behalen. Als bedrijf hechten we eraan betrouwbaar en professioneel te zijn onder andere door ons eigen opleidingsplan.

In dit bericht willen we inzicht geven in een aantal zaken om zo de mogelijke onrust die over het VvE-beheer is uitgestort weg te nemen. Dit in navolging van VGM NL (belangenbehartiger voor vastgoed- en VvE-managers in Nederland), die een dag na de berichtgeving vanuit Vereniging Eigen Huis een reactie in de vorm van een persbericht heeft gestuurd. Ook interessant om te lezen!

Terug naar VvE Metea; wij zeggen contracten met kleine VvE’s niet op. Daar is geen reden toe.
Financieel kunt u, als bestuurslid, zelf zaken controleren op het VvE Portaal op Twinq. Het is goed te weten dat leden zonder bestuursverantwoordelijkheid minder rechten hebben.
In de jaarrekening is aangegeven wat het saldo is op de betaal- en spaarrekening. Deze bedragen kunt u vergelijken met de afschriften en jaaropgave van de bank(en) die wij op het VvE Portaal op Twinq publiceren. Op deze afschriften ziet u ook dat de rekening op naam van de VvE staat (en niet op VvE Metea).

Contracten staan eveneens op naam van de VvE. U kunt dat zien door de contracten te bekijken op het VvE Portaal op Twinq. Selecteer tabblad Gebouw beheer/ Overzicht Contracten. Klik op de blauwe tekst om een document te openen.

Hoe zit het met de afwikkeling van meldingen/ storingen etc.? Als uw VvE een Genera overeenkomst heeft behandelen wij de meldingen. Onder Administratie/ Beheerovereenkomst kunt u zien of uw VvE een Genera overeenkomst heeft. Onder het Tabblad Administratie is overigens nog veel meer te zien. We verwijzen graag naar het VvE Portaal op Twinq omdat daar alles wat we doen te volgen is. Transparant.

We zijn ons ervan bewust dat VvE-beheer ook mensen werk is. Procedures en werkafspraken zijn geduldig. Het draait om communicatie. De kern daarvan is u en ik. Dat zie je niet terug in Twinq. Dat is het gevoel dat je over houdt nadat je contact hebt gehad met één van onze 50 medewerkers.

Eigenhuis heeft een Meldpunt. Wij stellen het op prijs dat als u onvrede ervaart, niet tevreden bent u en een klacht heeft, dit dan bij ons te melden. Als het kan eerst bij uw VvE Manager omdat deze de taak heeft de relatie met uw VvE te onderhouden.

Komt u er niet uit, leg dan via uw VvE Manager contact met onze klachtenmanager, die in samenspraak met de directie klachten over de VvE Metea op een serieuze wijze in behandeling neemt. Wij hebben ons werk als beheerder goed gedaan als u kunt zeggen: ja, dat scheelt tijd, zorgen én kosten en zo worden we ontzorgd.

Heeft u vragen, is de onrust niet weggenomen? Laat het weten aan uw VvE Manager.


Mede namens de directie

Heije Hilvers
Kwaliteitsmanager VvE Metea.