Afgelopen jaar zagen we de VvE-beheerder veel in het nieuws komen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek bijvoorbeeld dat maar liefst 76 procent van de VvE’s ontevreden is over de VvE-beheerder. Inmiddels ontvangt de consumentenorganisatie dagelijks meldingen en vragen over VvE-beheerders. Onlangs zei Eigen Huis-directeur Cindy Kremer tegen BNR dat een belangrijk pijnpunt is dat iedereen zich VvE-beheerder mag noemen; daarvoor zijn geen kwalificaties nodig. Daarom zou volgens Cindy Kremer een certificaat een goede oplossing zijn.

Daar zijn we het roerend mee eens. Al jaren pleiten we voor een verdere professionalisering van de VvE-beheerdersbranche. Precies daarom waren we nauw betrokken bij de oprichting van het S(amen)K(waliteit)W(aarborgen)-certificaat. Dat is een officiële erkenning voor betrouwbare en professionele VvE-beheerders. Zelf zijn we 1 van 3 allereerste VvE-beheerders die deze SKW-erkenning kreeg. Al jaren voeren we daarnaast ook het certificaat voor de Algemene Woning Keuring en worden we voor beide certificaten jaarlijks geaudit. Die doorstaan we altijd probleemloos, want we werken volgens strikte standaarden en strakke procedures. Bovendien hebben we een eigen kwaliteitsmanager en een eigen innovatiemanager die de kwaliteit van onze dienstverlening bewaken en verbeteren waar mogelijk en nodig.

Onze kwaliteitsstandaard ligt hoog en onze ambities zijn groot. Ook juist intern. Daarom willen we in 2024 nóg een stapje verder gaan en zorgen dat al onze VvE-managers hun Persoonscertificaat VvE Beheer behalen. Met dat certificaat bewijs je dat je als VvE-manager écht kwaliteit levert en word je opgenomen in het Register Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Nederland telt ongeveer 5.000 VvE-managers, nu hebben slechts 40 mensen dit persoonscertificaat – daar komen dus straks alle 27 VvE-managers van VvE Metea bij.

Natuurlijk kost het nogal wat tijd en geld wanneer je al je VvE-managers dit certificaat wilt laten behalen. Het is namelijk géén workshop van 4 uur waarna je automatisch een papiertje bij de uitgang krijgt. Je moet een theorie- en een praktijkexamen afleggen én elk jaar je kennis op peil houden door voldoende PE (persoonlijke educatie) punten te behalen.

Als VvE Metea zitten we ook in het bestuur van Persoonscertificering VvE Beheer om de kwaliteit van dat certificaat te beschermen. Wij willen juist een commercieel ingegeven, makkelijk te behalen certificaat voorkomen. Want daarmee bewijs je niets. Wat wel werkt? Wanneer je met een theorie-examen plus praktijkexamen aantoont dat je ruim voldoende kennis hebt en weet hoe je die moet inzetten. Ik weet nu al dat onze VvE-managers die examens glansrijk gaan doorstaan. En dat zeg ik niet op basis van een onderbuikgevoel.

Vóórdat onze VvE-managers hun examens gaan afleggen, gaan we ze klaarstomen met een opleiding waar zelfs de meest doorgewinterde VvE-beheerder nog nieuwe kennis opdoet. In 12 modules, verdeeld over 12 maanden, behandelen we de VvE-wetgeving, de financiële zaken en regels van de Algemene Ledenvergadering. We doorlopen bijvoorbeeld hoe je tot geldige besluiten komt of een akte van splitsing moet lezen. Maar bijvoorbeeld ook hoe te handelen met een grooteigenaar als VvE-lid of wanneer je te maken hebt met opstalrechten of erfdienstbaarheden. Ook overeenkomsten met leveranciers en de jaarrekening en begroting opstellen komen voorbij.

We eindigen onze in-house training met een soort scriptiemoment: een complexe casus uit de praktijk waarbij elke individuele VvE-manager hun aanpak moet beschrijven en verdedigen. Dat klinkt misschien heftig, en dat is het bewust ook. Want we zijn ambitieus en willen altijd beter, voor onszelf én voor onze VvE’s. We willen dat je als VvE op onze VvE-managers kunt bouwen en vertrouwen en dat onze beheerders zelf ook stevig in hun schoenen staan. En dat bewijs je alleen, zoals ook Vereniging Eigen Huis stelt, met een sterk certificaat.

 

 

        Nadine Reniers is algemeen directeur bij VvE Metea.