Energielabel

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een definitief energielabel verplicht. Dit label geeft aan hoe energiezuinig de woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. En dat is natuurlijk belangrijk voor de verkoop- of verhuurprijs. Voorheen kon u dit label online regelen, maar de regels zijn veranderd: sinds dit jaar moet u ook een energieadviseur inschakelen. En die zijn momenteel schaars. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Energielabel opzoeken

Elke woningeigenaar heeft eerder van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Daarvoor is gekeken naar het bouwjaar, het type woning en het woonoppervlak. Op basis van deze algemene woningkenmerken is een globale inschatting gemaakt welk label het beste past. Er zijn 7 klassen energielabels, van categorie A++++ (zeer zuinig) tot en met G (niet zuinig).
Een voorlopig label hoeft lang niet altijd te passen bij de daadwerkelijke woning. Daarom moet u een definitief energielabel aanvragen wanneer u uw woning gaat verhuren of verkopen. Wanneer er energiebesparende maatregelen zijn genomen, dan krijgt u een beter label. U kunt hier controleren welk energielabel uw woning heeft. Daar staat ook bij tot wanneer het energielabel geldig is.

Energiebesparende maatregelen nemen?

Heeft uw VvE nog enkel glas? Verouderde kozijnen? Of gebrekkige isolatie? Dan zijn energiebesparende maatregelen meestal slimme investeringen die zichzelf vaak snel terugverdienen. Bovendien wordt wonen een stuk comfortabeler, stookt u milieuvriendelijker en kunt u met een zuiniger energielabel een betere verkoopwaarde verwachten. VvE Metea helpt u graag bij het verduurzamen: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939 voor meer informatie.

Definitief energielabel

Kon u voorheen een definitief energielabel online regelen, vanaf 1 januari 2021 moet u als woningeigenaar hiervoor een afspraak maken met een energieadviseur. De adviseur komt de woning uitvoerig onderzoeken ­– meestal duurt dat 1 à 2 uur. Daarbij wordt onder andere gekeken naar:

  • de afmetingen
  • de aanwezige isolatie, zoals van het dak en de muren
  • de aanwezige installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen

Op basis hiervan berekent de energieadviseur hoeveel energie er nodig is voor de verwarming, ventilatie en koeling van de woning en warm water. De energieadviseur komt zo tot het energielabel en geeft daarbij aan welke verbeteringen nog mogelijk zijn.

Let op: alleen geldig voor de eigen woning

Een energielabel gaat altijd over de individuele woning. U kunt daarom niet als VvE een energielabel aanvragen voor alle individuele woningen of het gebouw. Wel kunt u als VvE natuurlijk investeren in bijvoorbeeld spouwmuurisolatie of driedubbel glas voor uw gebouw. En dat heeft effect op het energielabel van alle individuele woningen binnen dat gebouw. De woningeigenaar kan vervolgens zelf een nieuw energielabel aanvragen wanneer die de woning verkoopt of verhuurt.

Kosten energielabel

Een aanvraag voor een nieuw label kostte vorig jaar nog enkele tientjes. De daadwerkelijke kosten voor een nieuw label zijn nu afhankelijk van het type woning en de aanwezige documentatie. Een energielabel voor een eengezinswoning kost nu ongeveer 300 euro.

Tip: vraag om gespecificeerde rekeningen

Misschien heeft u nu nog geen verkoop- of verhuurplannen, maar gaat u wel verduurzamingsmaatregelen treffen. Bewaar de documentatie van die maatregelen goed, want dat kan u geld schelen bij het aanvragen van een nieuw energielabel. VvE Metea ziet er sinds 2021 op toe dat bij verduurzamingsmaatregelen alle facturen een duidelijke specificatie hebben over de genomen maatregelen en het gebruikte materiaal.

Vertraging bij nieuw energielabel

Voor het nieuwe label moet een energieadviseur uw woning bezoeken. Helaas is er momenteel een tekort aan deze experts. Dat komt omdat zij eerst een opleiding van 2,5 maand moeten volgen en een test moeten afleggen. En die opleiding wordt pas vanaf eind 2020 aangeboden. Vanwege dit tekort heeft minister Ollongren besloten dat er tot 1 juli 2021 niet wordt gehandhaafd op het hebben van een geldig energielabel. Wel moet er bij de overdracht van de woning een definitief energielabel overhandigd worden, al is deze voorbij de geldigheidsdatum.

De rol van de VvE en VvE Metea bij een nieuw energielabel

Regelmatig komt het voor dat eigenaren voor specifieke (algemene) informatie van het complex aan moeten kloppen bij de VvE en dus VvE-beheerder. Zeker voor panden die 20 jaar of ouder zijn. Denk aan details rondom door de VvE genomen isolerende maatregelen in de gevel of op het dak, of informatie over gemeenschappelijke installaties zoals verwarming en ventilatie.

Omdat deze informatie aan vrij veel eisen moet voldoen (bijvoorbeeld specificaties, certificering) en gegevens met bewijzen onderbouwd moeten worden vraagt dit nogal iets van de VvE-beheerder. Deze informatie (zeker over werkzaamheden die in het verleden hebben plaatsgevonden) is namelijk niet zomaar beschikbaar. In veel gevallen moet hier nader onderzoek naar worden gedaan bij de partij die de werkzaamheden heeft uitgevoerd om de vergaarde informatie vervolgens te verzamelen in een ‘duurzaamheidsdossier’.

Een bestuur van een VvE kan natuurlijk aan de beheerder vragen dit op te pakken om in deze behoefte te voorzien. VvE Metea onderzoekt op dit moment de mogelijkheden en werkt aan een stukje nieuwe dienstverlening om VvE’s hierin te kunnen ondersteunen. Tot aan dat moment dienen eigenaren de informatievoorziening omtrent het energielabel zelf uit te zoeken c.q. te bespreken met hun energieadviseur.

Jeroen Kwant is de duurzaamheidsadviseur van VvE Metea en houdt alle ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied in de gaten. Wilt u meer weten over waterzijdig inregelen? Of over andere duurzame tips en oplossingen? Neem dan contact met hem op: bel naar (030) 60 03 930 of mail naar endura@vvemetea.nl.