VvE Metea heeft een AFM-vergunning waardoor wij mogen bemiddelen en adviseren over schadeverzekeringen. Als aanvullende dienst kunnen we ook schadeclaims afwikkelen waarvoor we per schade een marktconforme vergoeding vragen die gebaseerd is op een percentage over het schadebedrag (zie tarieven). Ook al laten schades zich niet voorspellen, we kunnen ons goed voorstellen dat ​u graag wilt weten waar uw ​VvE qua kosten aan toe ​is. Speciaal ​daarom hebben wij het schadeclaimabonnement (SCA) ontwikkelt.

Werkwijze en kosten

Voor de meeste VvE’s is het ook mogelijk om een SCA met ons af te sluiten. Hierdoor betaalt de VvE een vaste vergoeding per jaar en behandelen wij alle reguliere schades zonder bijkomende vergoeding per schade.

Staffel standaardtarieven* schadeclaimabonnement    

2 – 24 appartementsrechten (woning)    € 150,-
25-48 appartementsrechten (woning)    € 175,-
49-74 appartementsrechten (woning)    € 200,-
75+ appartementsrechten (woning)     op aanvraag
* Deze bedragen zijn exclusief btw.

Een niet-reguliere schade (en dus uitgesloten) is een schade:

  • Met een schadebedrag van € 20.000,- of hoger.
  • Een calamiteit waarbij VvE Metea ter plaatse moet zijn voor verdere begeleiding.

Let op: in dit soort situaties zijn de begeleidingskosten vaak ook te claimen.

 

Wanneer niet interessant of mogelijk?

Of het mogelijk is om een SCA met ons af te sluiten en bovenstaande tarieven van toepassing zijn, hangt af van een aantal factoren. Is er sprake van één of meerdere van de volgende situaties? Dan kan de VvE wel een aanvraag indienen maar wordt deze eerst beoordeeld:

  • De VvE betreft een hoofdsplitsing.
  • De VvE heeft een eigen risico.
  • Het betreft een VvE met een uniek karakter, zoals parkeerplaatsen, bungalowparken, kavels, binnenterrein, mandeligheid, coöperatieve verenigingen, of bijvoorbeeld meerdere VvE’s die wij vanuit één administratie en beheerovereenkomst beheren.

Na beoordeling van de aanvraag informeren wij de VvE of het mogelijk is een SCA af te sluiten en zo ja, of hiervoor bovenstaande danwel afwijkende tarieven gelden. Een SCA is niet mogelijk voor VvE’s met een polis in natura, met eigen tussenpersoon of VvE’s die zelf schades afwikkelen.

Meer informatie?

Als VvE-beheerder helpen we onze VvE’s graag bij alle verzekeringskwesties. In onze Lexicon (klik hier) kunt u meer over onze dienstverlening lezen, waaronder alles op het gebied van verzekeringen. Indien u interesse heeft in de mogelijkheden rondom een schadeclaimabonnement dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze afdeling verzekeringen. De afdeling verzekeringen is van maandag  tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (030) 60 03 930  en per e-mail via verzekeringen@vvemetea.nl.