VvE’s willen graag verstandig en vooral veilig met het vermogen omgaan. Dit is geen gemakkelijke opgave, het wordt steeds lastiger en kostbaarder om saldo te spreiden, als dit al mogelijk is. We leggen uit hoe dit komt.

Sinds enige jaren wordt er steeds minder rente vergoed over het spaargeld van de VvE. Het afgelopen jaar moest er zelfs negatieve rente worden betaald door klanten met een saldo op de bankrekening van boven de € 150.000 en later ook € 100.000. Dit werd aangekondigd door de ABN AMRO, onze huisbankier, maar algauw volgden andere banken dit beleid ook. Nu is (negatieve) rente niet het enige argument om spaargelden te spreiden. Een ander argument is het depositogarantiestelsel, waarbij per bank € 100.000 per zakelijke klant gedekt is. Een reden om de gelden die niet verder meer verspreid kunnen worden toch bij de ABN AMRO bank te plaatsen, is dat deze bank, sinds de verleende staatssteun, nog steeds de Nederlandse Staat als grootaandeelhouder heeft. Per 1 oktober 2022 betalen klanten geen negatieve rente meer.

Er zijn steeds meer banken die helemaal geen spaargeld van VvE’s meer willen hebben, waardoor het voor een VvE vrijwel onmogelijk is om bij banken een rekening te openen en hun saldo te spreiden.

Triodos, ASN, Robeco openen geen spaarrekeningen meer
In het verleden opende VvE Meta vaak spaarrekeningen bij ASN Bank en Triodos Bank met de ABN AMRO betaalrekening als tegenrekening. Dat scheelde in de bankkosten, omdat er geen betaalrekening van de ASN Bank of Triodos Bank nodig was. Zowel de ASN Bank als de Triodos bank zijn gestopt met het openen van spaarrekeningen voor VvE’s. Ook Robeco is eind oktober gestopt met het spaarproduct Roparco voor VvE’s.

Dit komt vooral door de strenger wordende eisen en complexiteit van een Vereniging van Eigenaars.

KYC
Banken werken al diverse jaren aan het bestrijden van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude, witwassen en de financiering van terrorisme. Banken zijn dit wettelijk verplicht en hebben hierin een poortwachtersrol. Zij doen doorlopend onderzoek naar haar klanten en transacties. Dit onderzoek noemt de bank Know Your Client (Ken-je-Klant). Als klant hebben de banken de juiste (bedrijfs)gegevens nodig. Deze gegevens vragen ze aan al hun klanten en doen dit om de financiële sector veilig te houden. De banken nemen contact op met bestuurders van de VvE (of met VvE Metea) om te controleren of gegevens nog kloppen en om ze aan te passen als dat nodig is. De bank kan ook onderbouwende documentatie opvragen, zoals facturen en jaarcijfers, en vragen stellen over de juistheid en actualiteit van persoons- en contactgegevens, de aard van de bedrijfsactiviteiten en in welke landen de VvE actief is, de organisatiestructuur, de uiteindelijk belanghebbende(n), de werkelijke en te verwachten geldstromen en herkomst van je (bedrijfs)vermogen, herkomst van contante stortingen en daarbij onderbouwende documenten, maatregelen die getroffen zijn om met de VvE aan nationale en internationale wet- en regelgeving te voldoen.

Dit KYC-onderzoek kost banken steeds meer tijd. ABN AMRO rekent daarom per 1 juli 2022 een beperkt deel van de kosten door aan klanten met een zakelijke betaalrekening, andere banken volgen dit voorbeeld in hun nieuwe tarieven en voorwaarden. Wanneer een VvE dus een nieuwe spaarrekening wil openen bij een andere bank, dan gaat het KYC Centre dit onderzoek starten en kan VvE Metea hier vaak niet meer in faciliteren. Desbetreffende bank wilt onder andere de uiteindelijke belanghebbenden van de VvE identificeren en daarvoor moet er een legitimatieproces worden doorlopen. Besturen moeten dit dus zelf doen.

Bankieren wordt voor VvE’s dus steeds lastiger. Dit onderwerp is al ruimere tijd onderwerp van gesprek binnen de politiek, zo nu en dan verschijnen er berichten in de media. Vanzelfsprekend volgen wij deze op de voet. Heeft u vragen? Neem contact op met uw VvE-manager.