Een rekening niet op tijd betalen, dat overkomt iedereen weleens. U bent het bijvoorbeeld simpelweg in de dagelijkse drukte vergeten. Of de automatische incasso is mislukt omdat u even te weinig geld op uw rekening had. Daarom heeft VvE Metea een sympathieke en heldere incassoprocedure die late betalers kansen biedt en wanbetalers aanpakt.

De VvE-bijdrage betalen

De VvE-bijdrage wordt elk jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Op het VvE Portaal op Twinq kunt u zien wat de afgesproken maandelijkse VvE-bijdrage is per VvE-lid. Daarna moet u zelf zorgen dat de juiste bijdrage tijdig – voor de 1e van elke maand – wordt betaald. U kunt hiervoor natuurlijk ook een automatische incasso instellen. Maar wat als u te laat betaalt? Of als u de VvE-bijdrage niet kunt betalen? Dan start automatisch de incassoprocedure van VvE Metea.

Stap 1: Een herinnering

Begin elke maand controleren we of alle VvE-leden hun VvE-bijdragen hebben betaald. Heeft iemand niet betaald? Dan sturen we het VvE-lid dat nog niet heeft betaald een herinnering.

Stap 2: Een aanmaning

Wordt het openstaande bedrag niet betaald na de herinnering? Dan sturen we u een aanmaning – geheel volgens de Wet Incasso Kosten (WIK). Dit is de laatste kans om zonder extra kosten of gevolgen alsnog de VvE-bijdrage te betalen. U kunt dan nog contact opnemen met VvE Metea om een betalingsregeling af te spreken.

Stap 3: Het incassobureau

Als u ondanks de herinnering en aanmaning niet betaalt of geen betalingsregeling hebt afgesproken, dan schakelt VvE Metea namens de VvE een advocaat, incassobureau of deurwaarder in. U krijgt daarover een brief ter bevestiging van het ‘uit handen geven’. Deze advocaat, incassobureau of deurwaarder is gemachtigd om namens uw VvE-bestuur de niet-betaalde bijdrage te vorderen, eventueel met (buiten)gerechtelijke stappen. U moet dan niet alleen de openstaande VvE-bijdrage betalen, maar ook de bijkomende kosten. U kunt hierover wel een betalingsregeling met de advocaat, incassobureau of deurwaarder afspreken.

Stap 4: De dagvaarding

Wanneer u niet betaalt na de herinnering, aanmaning en overdracht, stuurt de advocaat, incassobureau of deurwaarder namens uw VvE een dagvaarding. In de dagvaarding wordt aan de rechter gevraagd om u als wanbetaler te veroordelen tot betaling. De rechter moet vervolgens die veroordeling uitspreken. Daarna mag uw VvE-bestuur eventueel uw spullen of onroerend goed in beslag nemen of (laten) verkopen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw VvE-manager van VvE Metea of mail naar vve@vvemetea.nl.