Medewerking VvE Metea aan de Quick Guide 'De Duurzame VvE'

Jeroen Kwant, de duurzaamheidsspecialist van VvE Metea, heeft onlangs meegewerkt aan een onderzoek in het kader van Topsector Energie Samenwerking en Topsector Energie en Maatschappij. De vraagstelling was als volgt: heeft de VvE de potentie om stappen richting verduurzaming te zetten? En zo, ja hoe kan het besluitvormingsproces dan op een effectieve wijze worden doorlopen? De uitkomst van het onderzoek is samengevat in een Quick Guide met de titel ‘De Duurzame VvE’.

 

 

 

Medewerking VvE Metea aan de Quick Guide 'De Duurzame VvE'