VvE Metea vertaalt de gegevens uit de MOP naar een liquiditeitsprognose voor het vaststellen van een jaarlijkse reservering. De jaarlijkse reservering wordt opgenomen in de begroting van de VvE, die wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

Voor het downloaden van de folder Samen Constructief Bezig klik hier.

Voor het downloaden van de Lexicon klik hier.