Bij veel VvE’s die in ons beheer zijn is het onderwerp Legionella opgenomen in het onderhoudsvoorstel onder Gebouw en Veiligheid. Om de drinkwaterkwaliteit in een gebouw gezond te houden stelt de drinkwaterwet technische eisen aan de installatie en de bouw van het drinkwatersysteem. Daarnaast is de eigenaar van een drinkwatersysteem verplicht om aan te kunnen tonen dat het drinkwater dat zij leveren betrouwbaar en veilig is. Er wordt verwacht dat zij die kwaliteit waarborgen, door maatregelen te nemen die mogelijke gevaren in drinkwater voorkomen. De VvE heeft hierin dus een zorgplicht.

De VvE kan een inventarisatie laten uitvoeren van de risicofactoren in het gebouw. Deze inventarisatie geeft informatie over eventuele knelpunten in het waterleidingsysteem (de punten waar bacteriële aangroei eenvoudig kan plaats vinden). Denk daarbij aan niet aangebrachte keerkleppen, niet gebruikte (dode) leidingen, kruisingen van drinkwater met heet waterleidingen. Veelal volstaat een rapportage voor meerdere jaren. Wettelijk bent u niet verplicht dit uit te laten voeren, maar voorkomen is beter dan genezen.

Vragen? Neem vooral contact op met uw VvE-manager!