VvE Metea heeft  op drie deelgebieden doelen gesteld die samen een indruk geven van de kwaliteit die we leveren. De drie deelgebieden zijn: klanttevredenheid, uitstroom van klanten (waarom zijn ze vertrokken) en het behouden van het SKW-certificaat.

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid (KTO) stellen we vast aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek. Aan de hand van een telefonisch onderzoek wordt een rapportcijfer verkregen die inzicht geeft in de KTO. Afgelopen jaar was dat een 7,7.

SKW-certificaat

Met het oog op de klant heeft VvE-Metea jaren geleden als eerste VvE-beheerder het SKW-certificaat ontvangen. Recent is opnieuw de jaarlijkse verlenging verkregen. Daar zijn we met recht trots op! Waarom is dit zo belangrijk voor u?

Het doel van uw VvE is de instandhouding van het gebouw. Daarom leggen wij als gecertificeerde beheerder de  relatie tussen de kwaliteit van het gebouw, de onderhoudsplanning, de benodigde reserveringen en het dagelijks beheer van het pand. Dit ondersteunen wij  door het uitvoeren van financiële-, administratieve- en bestuur ondersteunende taken met een team van vakbekwame medewerkers. Deze grote variatie aan werkzaamheden is gericht zijn op uw succes rond de instandhouding van het gebouw.

Die facetten worden jaarlijks getoetst middels een steekproef op een aantal beheerde VvE’s door een onafhankelijke partij (SKW, klik hier voor meer informatie). Het spannende voor ons als beheerder is tegelijk het mooie voor uw VvE: vastgesteld wordt dat de beheertaak goed en volgens de strikte norm is uitgevoerd.

Persoonlijk SKW-certificaat

Van de medewerkers die langer dan 2 jaar in dienst zijn wordt sinds kort verwacht dat zij het persoonlijke SKW-certificaat behalen (Persoonscertificaat Beheerder van Verenigingen van Eigenaars). Daarmee tonen ze aan dat ze bekend zijn met de regelgeving, praktische kennis op bouwkundig-, financieel-, en juridisch gebied.  Daarnaast gaat het om de competenties die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren en de vaardigheid de theorie en praktijk samen te brengen in goed beheer.

Opleidingsplan

Als bedrijf nemen we de kennis en kunde van onze medewerkers serieus en wordt van beheerders verwacht dat ze op deze wijze aantonen hun taak adequaat uit te (kunnen) voeren. Een compleet uitgewerkt opleidingsplan voor de (nieuwe) medewerker helpt bij het behalen van dit doel.

Periodieke kwaliteitscontroles

Een interne kwaliteitsmedewerker toetst periodiek de uitgevoerde werkzaamheden op basis van de richtlijn van het SKW. Elke medewerker controleert eerst het eigenwerk aan de hand van een checklist. De checklist bevat een 40-tal punten. Deze omvatten de basisadministratie (akte/ verdeelsleutels/ splitsingstekeningen/ registratie KvK etc.), relevante (verplichte) beslispunten in een ALV (incassoprocedure/ mandaten etc.) vergaderingen (Aantal ALV/ presentielijst en volmachten/ akten in overeenstemming met akte/ getekende jaarrekening en notulen etc.) en de Administratieve organisatie (verzekeringen/ taxatie/ kwaliteit van dossiers/ correspondentie. Bij het technisch beheer gaat het bijvoorbeeld om contracten/ MJOP/ onderhoudsvoorstel en liquiditeitsprognose). Door controle op deze punten borgen we dat steeds wordt voldaan aan de SKW-vereisten. Geruststellend.

Gaat het dan nooit verkeerd? Het beheer van een VvE is en blijft mensen werk. We laten ons dan ook graag aanspreken als iets niet goed gaat. Voor ons een unieke kans om nog weer beter te worden.

Heije Hilvers is naast VvE-manager ook kwaliteitsmanager van VvE Metea. Mede dankzij Heije hebben we onze interne processen en kwaliteit van geleverde diensten in de afgelopen jaren naar een hoger niveau getild. Meer weten? Neem contact met ons op, bel naar (030) 60 03 930 of mail naar vve@vvemetea.nl.