Op dinsdagvond jl. heeft opnieuw een persconferentie plaatsgevonden waarin duidelijk werd gemaakt dat de gedeeltelijke lockdown in verband met het Covid-19 (Corona) virus voortgezet wordt. De ‘verzwaarde’ maatregelen komen echter wel deels te vervallen waardoor onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken na een sluiting van 2 weken weer open mogen. Hierdoor is de situatie vanaf 19 november weer vergelijkbaar met die van twee weken geleden. Tijdens de persconferentie is door premier Rutte onder andere gesproken over het maximaal toegestane (zittende) personen van 30 in binnenruimtes. VvE Metea wil graag via dit korte bericht verduidelijken dat de op 4 november vastgestelde en gecommuniceerde maatregelen ongewijzigd van kracht blijven. Dit betekent dus dat wij dit jaar geen fysieke algemene ledenvergadering meer bijwonen.

De argumenten hiervoor zijn eveneens exact hetzelfde als eerder gecommuniceerd. De gezondheid van onze collega’s en natuurlijk ook die van de leden van onze VvE’s komt op de eerste plaats. VvE Metea blijft haar verantwoordelijkheid nemen door de risico’s tot verspreiding tot een minimum te beperken en is ervan overtuigd dat het bezoeken van meerdere vergaderingen per week per VvE-Manager hier niet aan bijdraagt. In tegendeel zelfs, het is in onze ogen zeer onverstandig om in ieder geval tot 1 januari 2021 in één ruimte gezamenlijk een ledenvergadering te organiseren waarbij mogelijk ook bewoners uit risicogroepen aanwezig zijn en het daarnaast een uitdaging is om de veelbesproken afstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Denk hierbij ook aan reizen van/naar de vergadering. In de afgelopen maanden is helaas gebleken dat dit niet altijd even makkelijk was en hebben we, toen fysiek vergaderen (met 30 personen) nog wel mogelijk was, veel bezwaren ontvangen van leden die hier moeite mee hadden. VvE Metea heeft inmiddels met alle besturen definitieve afspraken gemaakt rondom de resterende vergaderingen die digitaal, via volmacht of schriftelijk zullen plaatsvinden.

Voor meer informatie vanuit de rijksoverheid verwijzen we u naar: www.rijksoverheid.nl.
Voor meer informatie over onze maatregelen verwijzen we u naar: https://www.vvemetea.nl/nieuws