Ista (specialist in het meten en afrekenen van het persoonlijke verbruik van warmte, water, gas en elektra in gebouwen met een energie-installatie) heeft, naar recent is gebleken gedurende week 30 van dit jaar, te maken gehad met een externe cyberaanval. Dit betekent dat niet uitgesloten kan worden dat derden onbevoegd de beschikking hebben gekregen over persoonsgegevens.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Ista heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aangifte gedaan bij de politie. Op dit moment weet Ista nog niet welke gegevens de aanvallers hebben verkregen of welke gegevens zijn geopend.

Aard en oorzaak van het datalek

Een gespecialiseerd team van interne en externe experts voert momenteel een grondig onderzoek uit naar het incident en verhelpt de storing zo snel mogelijk. Dit kan echter enige tijd duren.

Actuele informatie

Alle actuele informatie over de huidige stand van het onderzoek en antwoorden op de belangrijkste vragen zijn te vinden op www.ista.com/nl/updates.