Update 22 augustus:

Ista geeft op de website aan:

We zijn weer begonnen met het opstellen van uw jaarlijkse kostenverdelingen en afrekeningen en werken nu op volle snelheid om de achterstanden in te halen. Alle verbruiksgegevens zijn binnengekomen via ons AMM systeem, de metingen zijn nauwkeurig en worden correct naar ons verzonden. Er zijn geen gegevens verloren gegaan, dus we kunnen voor alle bewoners een correcte afrekening opstellen. Er zal mogelijk wel enige vertraging zijn in de opstelling en levering van de kostenverdelingen en afrekeningen.

Ons serviceteam is zoals vanouds weer beschikbaar voor onze klanten en onze monteurs zijn -ook in de afgelopen weken- voor u onderweg om meetapparatuur te installeren of te vervangen. Onze webportals bevinden zich in de test- en verificatiefase.  Op basis van de huidige voortgang hebben we er alle vertrouwen in dat we u binnenkort weer onze gebruikelijke service kunnen bieden.

Naast het herstellen van onze diensten, ligt onze focus – zoals gemeld – op het zorgvuldig onderzoeken van de gegevens, verkregen door de aanval en door de hackersgroep vrijgegeven. De onderzoeken zijn nu afgerond en we kunnen uitsluiten dat het gaat om persoonsgegevens die wij namens onze klanten verwerken.

Meer informatie vanuit Ista is hier te vinden.

Oorspronkelijk bericht:

Ista (specialist in het meten en afrekenen van het persoonlijke verbruik van warmte, water, gas en elektra in gebouwen met een energie-installatie) heeft, naar recent is gebleken gedurende week 30 van dit jaar, te maken gehad met een externe cyberaanval. Dit betekent dat niet uitgesloten kan worden dat derden onbevoegd de beschikking hebben gekregen over persoonsgegevens.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Ista heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aangifte gedaan bij de politie. Op dit moment weet Ista nog niet welke gegevens de aanvallers hebben verkregen of welke gegevens zijn geopend.

Aard en oorzaak van het datalek

Een gespecialiseerd team van interne en externe experts voert momenteel een grondig onderzoek uit naar het incident en verhelpt de storing zo snel mogelijk. Dit kan echter enige tijd duren.

Actuele informatie

Alle actuele informatie over de huidige stand van het onderzoek en antwoorden op de belangrijkste vragen zijn te vinden op www.ista.com/nl/updates.